SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi


 
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |

 

 

 

JU "MUZEJI, GALERIJA I BIBLIOTEKA" BUDVA
MODERNA GALERIJA

29.04.2010.


Izložba radova
RELJE DEDEIĆA

 

 

       U Modernoj galeriji u Starom gradu otvorena je izložba Relje Dedeića, akademskog slikara. Izložbu je otvorio Bato Boljević, akademski slikar.Otvaranje izložbeBato BoljevićRelja Dedeić


       Dedeić Relja rođen 13. 05. 1979 godine u Zenici. Od 1992 godine stalno nastanjen u Baru. Godine 1999/2000 upisao Fakultet Likovnih Umjetnosti na Cetinju. Diplomirao 2004/2005 godine па odsijeku grafika u klasi prof. Anke Burić. 2005/2006 upisao magistarske studije u klasi istog profesora. Magistrirao 06.07.2009 godine. Završio specijalizaciju u Pont-Avenu u Francuskoj, school of contemporary art, u trajanju od četiri mjeseca. Nagrađen za najbolju crtež-grafiku na trinaestonovembarskom salonu Cetinja 2009. godine.

       Izložbe:
Grupna izložba, galerija KIC-а Budo Tomović- Podgorica
Grupna izložba, galerija ULUCG- Podgorica
Grupna izložba, Nirnberg- Njemačka
Grupna izložba, Frankfurt- Njemačka
Grupna izložba, Hercegnovski salon- Herceg-Novi
Grupna izložba, Cetinjski 13. novembarski salon- Cetinje
Grupna izložba, Pont-Aven, Francuska
Samostalna izložba, Crvena Komuna- Petrovac
Grupna izložba, galerija Velimir A. Leković-Bar

Adresa: ul. Vladimira Rolovića 17. Bar, Crna Gora
Tel:+382 (0) 68/504-772 e-mail: relja.horse@gmail.com


 

 TAJNE ALHEMIČARSKIH MUTACIJA I NAJAVA NOVE POETIKE


       Grafike Relje Dedeića, pokazuju sklonost naraciji i predmetno-figurativnim scenama, ali na način teško čitljivih vizija. Duhovne i moralne krize crnogorskog kraja milenijuma, čiji se otisci mogu naći i u njegovoj životnoj priči, na ovim grafikama nemaju patetične i banalne ispovjednosti, ali preko samo njemu bliskih znakova i amblema jasno je da on jedini ima pravo na tu suštinu i bogatstvo. Dakle, ono što je pred nama ponekad sa detaljima u kojima se mogu prepoznati arhetipski simboli (što usložnjava priču o njihovom predmetnom identitetu) ima svoju metaforičnost, ponekad i ironičnu prvokativnost o čemu se može slutiti jedino preko kratkih naslova (Alhemičar, Gutač zvijezda, Čuvar zvijezda, Bjesnilo, Misionar, Svetac, Pustinjak...).


 

 


       Dedeićevo stvaralaštvo ima izrazito urbani karakter i bez milosti je u pokazivanju nakaznosti, "alhemičarskih" mutacija i autentičnog ikonografskog sadržaja. Ali mimo specifičnih objekata (znakova, konstruktivističkih modela i tematike) i aluzivnosti, i upotrebom plastičkih elemenata vezuje za složenu konstrukciju grafičkog lista i nimalo jednostavne vizuelne priče. Naglašeno iskazivanje i, kako je već napomenuto, teško čitljive lične metaforičnosti posredstvom formi, koje su date, u prvi mah, u prilično neusaglašenim međusobnim odnosima, temelji se na govoru u sekvencama i kolorističkoj posebnosti. To su uglavnom crni, žuti, crveni i plavi elementi, postavljeni sukcesivno, jedan iznad drugog, ili u poretku komunikacije, koju osmišljava jezgroviti naslov lista. Mimo njega nema potrebe tražiti mogućnost drugačije izrecivosti.


 

        U novim ostvarenjima, posebno onim nastalim za vrijeme boravka u Francuskoj (crteži i slike), usložnjava scenu i okreće se "dnevničkim" iskazima sa više amblema. Intimna naracija sa poprišta savremenih zbivanja manje se temelji na kriptogramskom bilježenju znakova a više na njihovoj međusobnoj komunikacji. Pored dominantnih amblema unosi i detalje koji svu ispovijest vezuju za intimu i u podtekstu imaju priču čiste privatnosti. Njihova čitljivost je potpuno zanemarljiva i čine detalje slikareve igre. Kako je već zapisano uz njegovu prvu izložbu, specifična ekspresija njegovih vizija, način realizacije i poetika, daje mu status nove mogućnosti crnogorske grafike.

Mladen Lompar


 

 


Tekst u ovom prilogu preuzet iz kataloga koji je štampan povodom ove izložbe, a u izdanju JU "Muzeji, galerija i biblioteka" Budva.