SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     
 


JU "MUZEJI, GALERIJA I BIBLIOTEKA" BUDVA
MODERNA GALERIJA

 

30.04.2009.
Promocija zbirke pjesama
Miša Gaćinovića
"IZ NADE ROSA"


 
       U Modernoj galeriji u Starom gradu održana je promocija zbirke pjesama Miša Gaćinovića "Iz nade rosa". Učestvovali su: Božena Jelušić i autor.


Sa promocije knjige


Mišo Gaćinović

MIŠO GAĆINOVIĆ
piše: pjesme, prozu (priče, romane i eseje).
Objavio je dvadesetak eseja o pjesnicima na talasima Radio Budve, zbirke pjesama: Oaza, Pjesme, Čudesni Svijet, Knjiga o Potopu, Na bijelome hljebu i Čitanku šahovsku; roman Tajna; zbirku priča Plač nad slobodom.


PLAČ NAD SLOBODOM

U svijetu nekada bješe svjetlo,
Koga nesta sa umornim tužnim
Treptajem bila u grlu tjeskobnome,
Jer davitelji Slobode gaze srca
Ljudska, iskre svijesti gasnu,
Da bi Vaseljenu sebi podredili...

Mase vijore sa njima zastave,
Pokrove za sahrane duha smorenoga,
Vesele se na pirovima
ulizničkim,
Jer božansku radost pogaziše sramno,
Da za uzvrat dobiju komad hljeba...

Čovječnstvo se batrga u lancima,
Sretno što je još jedan dan istrajalo:
Neboderi su simboli njegovoga trajanja,
Žvakaće gume u ustima pečat su ličnosti,
Koje hodaju u modernim patikama od tuge ropske.
Obuveni dvonožci izgubiše sebe,
Zato što vrijeme darovaše žurbi,
Pa kao muve bez glave zuje svijetom.


Božena Jelušić

       Govoreći o novoj zbirci pjesama "Iz nade rosa" Miša Gaćinovića, književni kritičar Božena Jelušić kaže da je doživljava kao kretanje po minskom polju nade i beznađa, kao način da se uopšte preživi minsko polje života. Pjesme u novoj zbirci govore o vječitim pitanjima života i pjesništva. Zbirka se sastoji od 40 novih i 11 pjesama iz prethodnih zbirki koje su sjajno uklopljene. Udružene, one otkrivaju da pjesnik zapravo ima uvijek jedinstvenu inspiraciju i pjesnički senzibilitet koji se prepoznaje i da je ustvari novina traženje novih motivsko tematskih mogućnosti za uvijek iste zapitanosti, možda od one prve zbirke pa do ove najnovije.

       Poetski razvoj pjesnika od prvih zbirki do danas prvenstveno se tiče lakoće pjesničkog kazivanja. Čini se kao da pjesme Miša Gaćinovića nastaju u jednom dahu. Nenametljivo se doima u ovoj zbirci prelazak autora sa stiha, sa pjesme u klasičnom smislu, na pjesmu u prozi i te minijature nose i čuvaju u sebi istu onu eufoniju, onu milozvučnost koju čuva i stih i unose dodatnu vrijednost i raznolikost u zbirku "Iz nade rosa" - ističe Božena Jelušić.


SLIKA 1

Kičicu umačem u crno izoštrenu plačem dojenčadi i majki...

Onda bijelo, bijelo kao bolnički hodnici, koje paraju jauci umobolnih, koji ne izdržaše još jedan dan...

Bojom meda zaslađujem: trudom praiskonskim Tvorca, što Nam podari Svijet - da bi vapaji čovjeka dopirali do njega...

Božje nijanse talasa Potopa, i pokajanja - plave pozadinu...

Svijet od boje anđeoske ljupkosti satkan - nazire se kroz oluju...

       Književnik Dušan Govedarica je naslovio drugi ciklus pjesama u ovoj zbirci i poredao sve pjesme. U prilogu u ovoj zbirci, književnik Govedarica za knjigu pjesama Iz nade rosa, Miša Gaćinovića između ostalog kaže: "Kroz čitanje pjesama iz ove knjige, shvatamo da nema malih tema, već da je obični tegobni život pjesma, i da neki književni stvaraoci „velike" teme još drže u đačkim rokovnicima.

       Prilično romantičan naslov nove knjige pjesama Iz nade rosa, ne mora da nas asocira na kratkotrajnost života i sizifofsku stijenu koju guramo, već na nova svitanja, nove zore, koje sa umjerenim optimizmom valja da osmisle novi naraštaji.

       Uz blagu ironiju i cinizam, pjesnik je komponovao knjigu pjesama sa ovovremenom tematikom koja je nekada beznadna. U njoj ima i prkosa, i beznađa, korote i ljubavi - uz vidno pjesničko majstorstvo: izgradnju pjesme do najsitnijih detalja. Stihovi se naslanjaju kao oblaci na visove, a magla pada dolje, u doline. Pjesnik tako postiže paradoksalnu maksimu: „Na lake noge diže mrtve ".

       Otvarajući „Iz nade rosu" pjesmom Lijep je svijet, a zatvarajući je sa stihovima pjesme Pjesnici su bespotrebni, pjesnik Mišo Gaćinović je koncipirao jedno književno tkivo, u kome svi naslovi, u najboljoj mjeri, čine knjigu - kuću ili kuću - knjigu ovoga milenijuma, pa sa sigurnošću mogu da kažem da ne znam pjesnički dobar rukopis tematski sličan ovome".