SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     

 JU "MUZEJI, GALERIJA I BIBLIOTEKA" BUDVA
MODERNA GALERIJA


23.04.2008.

Izložba nagrađenih radova studenata Fakulteta likobnih umjetnosti Cetinje:
Slađane Bajić, Luke Sekulića, Ivana Pejovića, Marka Čakalovića i Elvira Adrovića

Tekst korišćen iz kataloga koji je izdat povodom otvaranja ove izložbe.
Fotografije Butua Team


Izložbu je otvorio profesor dr Predrag Miranović

       "Mladi umjetnici sutrašnjice će vjerujem, morati da idu još dalje da bi na svijetlost dana iznijeli nove šok-vrijednosti koje jesu fundament umjetničkih revolucija i uvijekće biti"

Marcel Duchamp(1887-1968)Studenti FLU Cetinje

       Ostvarujući sada već, tradicionalnu saradnju sa Fakultetom likovnih umjetnosti na Cetinju, Moderna galerija u Budvi simbolično u proljeće, otvara svoje prostore najmlađim i najuspješnijim likovnim stvaraocima. Ove godine svojim radovima predstavljaju nam se pet nagrađenih diplomaca sa različitih odsjeka: Slađana Bajić - grafički dizajn, Luka Sekulić - slikarstvo, Ivan Pejović - grafika, Магко Čakalović i Elvir Adrović - vajarstvo.

       Heterogenost likovnih opredjeljenja i stilskih izraza ovih mladih umjetnika saobrazna je savremenoj svijetskoj umjetničkoj produkciji koja poziva na eklekticizam i hibridnost, mješavinu žanrova i djela čiji tehnički opis postulira ideju raznovrsnosti.

       Nit koja čini sponu među predstavljenim radovima prepoznaje se na tematskom nivou a odnosi se na interesovanje za "savremene mitologije" kroz naraciju i figuraciju. Paradoksalno modernističkoj umjetnosti koja zastupa ideje minimalizma i purizma, sve izraženije usmjeravanje današnje umjetnosti ka figuri i narativu ima svoje porijeklo u širem društveno tematskom kontekstu.


       Koliko je umjetnost 21.vijeka determinisana naučno-tehničkim dostignućima i mas kulturom pokazuju nam izrazito kreativna ostvarenja grafičke dizajnerke Slađane Bajić. Na projektu pod nazivom "365,24218967" bavi se idejnim grafičkim rješenjem kalendara konstruišući most između estetske i praktične sfere dizajna. Za svoje osnovne inspiracije Slađana Bajić uzima piktogram kao civilizacijski najstariji vid slikovne komunikacije i broj koji kao red numeričkih podjela čini strukturu prirode, ljudskih misli i rada. Kroz piktogram (znak) u vidu stilizovane ljudske figure u koji implementira crvenu strelicu, usmjeravajući na taj način pažnju posmatrača u željenom pravcu, ona gradi jasne asocijativne situacije.
       Grafičar Ivan Pejović svoj umjetnički izraz realizuje kroz tehniku duboke štampe. Kompoziciona struktura i konstrukcija slike zasnovane su na linearnoj osnovi na kojoj dalje izgrađuje koloristički zapis u vidu suptilnih tananih arabesknih mreža. Uzimajući za motiv stepenice koje su likovno sugerisane alternacijom crnih i obojenih pravougaonih polja stvara dinamiku kretanja po vertikali.


       Oponentno stremljenju modernističkog slikarstva ka apstrakciji i minimalizmu, slikarstvo Luke Sekulića zaprepašćuje svojom narativnošću, fizičkom i emocionalnom žestinom. Gradeći urbanu priču na uzorima stripa, artgrafita, uz umetanje jasnih leksičkih poruka u stilu pop arta, ovaj mladi slikar izražava ličnu reakciju na život i svijet. Sa naglašenim kaligrafskim instinktom i ekspresionističkom primjenom intenzivnih ali čistih boja, Luka Sekulić ispunjava svoja platna imaginarnim oblicima i fantazmagoričnim likovima do horor-vacui efekta.       Vajar Marko Čakalović stavio je pred sebe izazov da kroz skulpturu materijalizuje postojanje fenomena animalnog u ljudskoj psihi. Zamjerajući današnjem čovječanstvu slijepu podređenost nagonima, zadovoljavanju materijalističkih, šovinističkih i imperijalističkih apetita, on stvara skulpturu koja uznemiruje svojim naturalizmom, brutalnošću i surovošću u namjeri da apeluje na povratak moralnim, etičkim i humanim vrijednostima. Tehnički vrlo vješto savladava metalnu materiju, znalački iskorišćava do krajnosti njene predstavljačke performanse u gradnji ljudskih i životinjskih tjelesa u agoniji, trule i nagrižene mase do gole skeletne konstrukcije.

       Problemom ljudske figure realizovane kroz različite materijale bavi se vajar Elvir Adrović. U oblikovanju figura pridržava se klasičnih ideala proporcija, ali sa negiranjem ili izbjegavanjem čvrste konture i definitivnosti plastične forme jasno pokazuje osjećaj za prirodu materijala i njegove taktilne vrijednosti. Skulptura Elvira Adrovića posjeduje razrađenu i promišljenu formalnu energiju koja se ispoljava prije svega vizuelno, načinom izrazite likovnosti i oblikovne autentičnosti.

Mirela Čormaković, istoričar umjetnosti       Sekulić Luka, Rođen 28. 08. 1983. god. u Podgorici. Apsolvent na studijskom programu Slikanje na FLU Cetinje, u klasi prof. Branislava Sekulića
-Nagrade:
Godišnja nagrada za sliku FLU Cetinje (2007) Otkupna nagrada Univerziteta

       Adrović Elvir, Rođen 05. 07. 1974. god. u Ivangradu, živi u Budvi. Apsolvent na studijskom programu Vajanje na FLU Cetinje, u klasi prof. Pavla Pejovića.
-Nagrade: Godišnja nagrada za skulpturu FLU Cetinje (2007)


       Čakalović Marko, rođen 09. 12. 1984. god. u Baru. Apsolvent na studijskom programu Vajanje na FLU Cetinje, u klasi prof. Pavla Pejovića.
-Nagrade: Godišnja nagrada za sulpturu FLU Cetinje (2007)

       Pejović Ivan, rođen 28. 05. 1982. god. u Podgorici. Apsolvent na studijskom programu Grafika na FLU Cetinje, u klasi prof. Jakova Đuričića.
-Nagrade: Godišnja nagrada za grafiku FLU Cetinje (2007)

       Bajić Slađana, Rođena 04. 06. 1984. god. u Podgorici. Diplomirala grafički dizajn na FLU Cetinje, u klasi prof. Mileta Grozdanića. Radi kao saradnik u nastavi FLU Cetinje, na predmetima grafičko oblikovanje, grafičke komunikacije i interaktivni dizajn.
-Nagrade:
Nagrada za idejno rješenje poštanske marke na temu Dan Marke (Pošta Crne Gore 2008)
Nagrada za idejno rješenje poštanske marke na temu EVROPA Pismo 2008 (Pošta Crne Gore 2007)
Godišnja nagrada za grafički dizajn FLU Cetinje (2007) Prva nagrada na konkursu za idejno rješenje logotipa za Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG, 2007)
Nagrada za idejno rješenje poštanske marke na temu 100 godina međumjesnog telefonskog saobraćaja (Pošta Crne Gore 2006) Nagrada za idejno rješenje poštanske marke na temu Istorijsko nasljeđe (Pošta Crne Gore 2006)
Treća nagrada na konkursu za idejno rješenje poštanske marke na temu Suverena Crna Gora
Druga nagrada na konkursu i odabrano riješenje za vizuelni identitet Nikšićkog pozorišta.(2006)