SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     

 


JU "MUZEJI, GALERIJA I BIBLIOTEKA" BUDVA
MODERNA GALERIJA

 

28.07.2008.

izložba slika
Milene Mijović Durutović

Tekst korišćen iz kataloga koji je izdat povodom otvaranja izložbe.Sa otvaranja izložbe

U crkvi Santa Marija otvorena je izložba „Izgubljeno je nađeno“ Milene Mijović Durutović. Izložbu je otvorila prof. dr. Slavica Perović.


Prof. dr Slavica Perović

Ако pođemo od toga da je svako kreativno djelo zapravo spoljašnji odraz unutrašnjeg bića onog koji ga stvara, onda likovno djelo crnogorske umjetnice Milene Mijović Durutović, u umjetničkom smislu, postaje jasno i razumljivo. Naime, njeno slikarstvo evidentno nastaje kao produkt nesputanog stvaralačkog temperamenta, lišenog bilo kakvih usiljenosti i ograničenja. Izuzetna ekspresija i snažna, takoreći eruptivna energija, koja se prepoznaje u svakom segmentu slike, dominante su njenog likovnog rukopisa.


Milena Mijović Durutović

Radovi predstavljeni na ovoj izložbi, hronološki se mogu svrstati u dvije cjeline - jedan dio ranije nastalih, iz ciklusa Sacre coeur i drugi, noviji, iz ciklusa Nemiri. No, u smislu umjetničkog izraza, oba ciklusa je moguće posmatrati i pratiti kao cjelinu. Određene likovne konstante egzistiraju u oba ciklusa, čime autorka potvrđuje autentičnost i doslednost sopstvenog stvaralačkog postupka.

Na crtežima na platnu, iz ciklusa Sacre coeur, motivi Srca i Ribe, u svojoj likovnosti, dovedeni su do krajnje konkretnosti. Ipak, njihova očitost, ne umanjuje utisak autorkine specifične gestualne spontanosti i kreativne impulsivnosti. U tumačenju mnogoznačne simbolike ovih motiva, dolazi se do različitih uglova čitanja i prepoznavanja njihovog značenja. U najširem smislu, uglavnom se tretiraju kao simboli sakralnog.


Posmatrano na nivou čisto likovnog znaka, Srce svojom formom nudi najraznovrsnije upotrebne mogućnosti. Autorka ga, međutim, ne modifikuje, ne transformiše. Ona upravo insistira na njegovoj pojavnosti, likovnosti, budeći tako intuitivno reagovanje posmatrača. Crvenom bojom, koja sama po sebi nudi asocijaciju na ovaj motiv, još više ga veže i učvršćuje. Na taj način, autorka izražava onu osnovnu ideju njegovog značenja - ideju vitalnosti, održivosti, opstanka. Tako u slikarstvu Milene Mijović Durutović, Srce postaje neizostavni dio ličnog doživljaja, izraz najtananijeg osjećanja, neraskidivi dio njenog intimnog bića. Ono postaje njen zaštitiniznak.


Radovi iz ciklusa Nemiri, odaju jednu izrazitiju dinamiku, likovnu i duhovnu ekspresiju. Motiv glave bika,
ovdje biva upotrijebljen kao polazište za razradu i ekspanziju slobodnog, odlučnog i brzog likovnog gesta. Prizor se uskomešava, unutrašnja energija postaje očiglednija. lako je cijela skupina ovih radova mahom izvedena u crnoj boji, na Mileninim slikama na treba tražiti mrak. To nije energija koja destruktuira i razara. Naprotiv. Njena energija je kreativna, njeni nemiri su stvaralački, oni koji nadahnjuju i osvješćuju. Proces stvaranja rađa se iz autorkine neoubuzdane potrebe da zadovolji unutrašnje kretanje; iz najiskrenije kreativne radoznalosti, koja na koncu znači - radost stvaranja. Crna boja ovdje služi da naglasi i istakne temperament i tenziju stvaralačkog čina. Kontrastiranjem tamnih obrisa predstavljenog i bijele podloge, još više se demonstrira snažna ekspresija izraza. U tom uskovitlanom potezu, postepeno se gubi predmetnost i naslućuju naznake apstraktnog, što otvara mogućnost raznovrsnih likovnih čitanja i traženja...

Uočavanjem saglasnosti autorkine personalnosti i likovne vokacije, istovremeno se prepoznaje usklađenost unutrašnjeg i spoljašnjeg, mentalnog i fizičkog. Autorkin senzibilitet našao je utemeljenje u adekvatnom likovnom odrazu. Njihovom savršenom koegzistencijom nastaje - sadržaj. Sadržaj potpunog i ostvarenog umjetničkog djela, koje ovoj umjetnici, već uveliko, obezbjeđuje visoku poziciju na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni.

Jul, 2008. Milica Radulović


Milena Mijović Durutović (1971)
1989. nagrađena je na izložbi “Mladi 89” povodom 25. maja u Domu omladine “Budo Tomović” u Titogradu 1994. je diplomirala na FLU na Cetinju u klasi prog. Anke Buric
1994. upisala magistarske studije na FLU u Beogradu, u klasi prof. Mila Grozdanovica
1994. postaje clan Udruzenja likovnih umjetnika Crne Gore
1995. prvi put samostalno izlaze u galeriji „Centar“ , Centar savremene umjetnosti Crne Gore
1996. dobija nagradu Podgorickog likovnog salona za grafiku
1999. studijski boravi u Parizu u „Cite International Des Arts“
2006. izlaze u Umjetnickom paviljonu u Podgorici, crteze na platnu ,“Sacre coeur“
2007. izlaze u galeriji „Haos“ u Beogradu
2008. dobitnik je nagrade hercegnovskog likovnog salina za sliku „Orlov krs“
1996. profesionalno je angazovana kao kustos u Centru savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici Izlagala na vise kolektivnih izlozbi u zemlji i inostranstvu.