SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     

 

 

II koncert
FESTIVALSKOG ORKESTRA
Veče crnogorskih kompozitora

Dirigent:
Maestro Radovan Papović
Solista:
Ana Milošević


Tekst korišćen iz kataloga koji je izdat povodom održavanja koncerta.
Fotografije: Montenegrina Team

Ana Milošević

Ana Milošević rođena u Kotoru. Ove godine na “Grad Teatru” nastupa u okviru neformalnog podijuma mladih, koji je koncipiran i zamišljen radi podsticaja i podrške u afirmaciji mladog crnogorskog kadra.

Osnovno muzičko obrazovanje završava u Kotoru u klasi prof. Sede Vukašinović. Kao mladi i zapaženi perspektivni pijanista upisuje srednju muzičku školu takođe u Kotoru ali nakon godinu dana se prepisuje u Umjetničku Školu “Luka Sarkočević” u Dubrovniku na poziv prof. Marize Petrić, u čijoj klasi i maturira sa istaknutim rezultatom.

U toku nižeg i srednjeg muzičkog obrazovanja ostvaruje zapažene nastupe u Crnoj Gori i Hrvatskoj (Kotor, Dubrovnik, Zadar, Split…) i osvaja nekoliko domaćih i međunarodnih značajnih nagrada, a od kojih se izdvaja 2 nagrada na Međunarodnom Takmičenju mladih Pijanista u Zadru.

Uspješno pohađa seminare i majstorske kurseve kod istaknuth profesora: Arbo Valdma, Jokut Mihajlović, Hinko Haas itd, a na kojima od pomenutih profesora dobija jako pozitivne kritike i karakteristike.

Muzičku Akademiju na Cetinju upisuje kod renomiranog prof. Vladimira Bočkarjova, a trenutno je apsolvent na istoj akademiji u klasi prof. Vladimira Ogarkova (nakadašnji asistent čuvenog sovjetskog pijaniste i prof. na P.I.Tchaikovsky Konzervatorijumu Emila Gilelsa).

Ovaj koncert predstavlja orkestarski debi Ane Milošević, a predstavlja omaž i svojevrsnu promociju ovog čuvenog djela crnogorskog kompozitora B. Tamindžića.

Radovan Papović rođen je 1950. godine u Herceg-Novom.

Završio je hercegnovsku Nižu muzičku školu u klasi profesora Ivana Lazarova - violina. Srednju muzičku školu završio je u Podgorici, a Muzičku akademiju, odsjek za dirigovanje u Beogradu u klasi Predraga Miloševića. Magistrirao je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

Kao stalni saradnik simfonijskog orkestra TV Titograd, kasnije TV CG radi od 1980. godine. Iste te godine osnovao je ženski kamerni hor Muzičke akademije - koji je čitavu deceniju uz Kolegijum muzikum bio najbolji hor u nekadašnjoj Jugoslaviji. Na saveznim festivalima i takmičenjima studenata muz-ičkih akademija Jugoslavije ovaj hor je prve nagrade osvajao 1982,1984,1986, 1989. godine. Nastupili su i na Međunarodnom takmičenju horova u Klivlendu (Engleska). Radovan Papović 13 godina je bio dirigent hora „Stanko Dragojević" u Podgorici. Nastupao je u svim republikama nekadašnje Jugoslavije, zatim u Rusiji, Češkoj, Mađarskoj, Italiji. Snimio je skoro sve horske i vokalno-instrumentalne kompozicije crnogorskih autora od 1980. godine do danas. Sa horom i orkestrom TV Crne Gore premijerno je izveo mnoga djela, između ostalih Vivaldijevu „Gloriju", Fjorelijevu „Misu", dijelove Mokrajčeve „Liturgije" i „Opela", „Misu" Andrea Kaplea, jedino njegovo djelo izvedeno i snimljeno u Jugoslaviji. 1983. godine dirigovao je u Minhenu na festivalu za izbor „Pjesme Evrovizije", zatim na izborima za jugoslovensku pjesmu za Evroviziju u Ljubljani, Beogradu, Prištini, Skoplju, Novom Sadu - u periodu od 1980. dok su se ovi izbori održavali. Učestvovao je na svim koncertima priređenim na Festivalu „Dani muzike", dirigovao na nastupima Jovana Kolundžije, Maje Dešpalj, Jadranke Jovanović, Pjetra Kavaljerija, Aleksandra Bajeva, Jožea Falauta, zatim Vilija Ferdinandija, Borisa Kraljevića, Tanje Prelević, Čedomira Nikolića, Srđana Bulatovića.

Pet godina je na TV CG bio urednik za ozbiljnu i zabavnu muziku. Sada je vanredni profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

CRNOGORSKI KOMPOZITORI

Aleksandar Perunović rođen je u Nikšiću, 1978. god. Bez nižeg i srednjeg muzičkog obrazovanja, već u svojoj šesnaestoj godini upisuje Muzičku akademiju, odsjek za kompoziciju u klasi pok. prof. Vojina Komadine. Nakon njegove smrti, kraće vrijeme studira kod prof. Konstantina Babića, da bi nastavio kod prof. Žarka Mirkovića, u čijoj klasi je i diplomirao, a potom i upisao postdiplomske studije. Usavršavao se na nekoliko domaćih i inostranih seminara: dva puta u Austriji (2003. kod Kurta Schwertsika i 2005. kod Detleva Muller-Siemensa), Dubrovniku (2006), Beogradu (2006) i Novom Pazaru (2001), gdje su i izvođena neka od njegovih djela (Record, Start the Dance itd.). Veliki uspjeh su doživjele i premijere kompozicija Musica per archi (CNP, 2002), hor All Right ( Beograd, Međunarodna tribina kompozitora, 2005), i On a Death (CNP, 2006). Autor je i niza drugih kompozicija: Concertino za solo-violinu, Four trumpets, Over the Glasses, Ноттадв a Philip Glass, Stabat Mater itd, itd. Radi kao stručni saradnik na nekoliko predmeta na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Nekoliko riječi autora o kompoziciji: Komozicija On a Death predstavlja jedan vid muzičkog kolaža. Suprotstavljeni su zvučno ekstremno različiti odsjeci (uključujući citate Šopena i Hendla), koje povezuje jedan od najekspresivnijih baroknih harmonskih modela - hromatizovani frigijski obrt. Njegova neumoljiva silazna hromatika (tretirana na različite načine) stvara patetičnu, bolnu, turobnu atmosferu... Kompozicija je premijemo izvedena prošle godine u Podgorici (CNP), a posvećena je uspomeni na smrt jednog mog prijatelja.

Senad Gačević je rođen u Podgorici. Završio je teoretski smjer i kompoziciju (u klasi profesora Zeljka Brkanovića) na Muzičkoj akademiji u Podgorici. Specijalizaciju za kompoziciju završio je na konzervatorijumu PETAR ILIĆ ČAJKOVSKI u Moskvi (u klasi profesora Nikolaja Sidelinikova). Autor je mnogobrojnih solističkih, kamernih i operskih kompozicija. U posljednjih deset godina bio je jedan od najboljih aktivnih organizatora, muzičkih događaja u Crnoj Gori. Osnivač je i direktor nezavisne ustanove MCE BALCAN. Profesor je na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

Borislav Tamindžić je studirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu, u klasi prof M. Tajčevića. A zatim je bio dugogodišnji muzički urednik RTV Titograd.

Bavio se i muzičkom pedagogijom a trajno je bio vezan za KUD Stanko Dragojević i CNP.

Autor je mnogoborojnih solističkih, kamernih, orkestarskih i td djela. Crnogorska rapsodija za klavir i gudački orkestar sa svoja tri stava nastala 1978. godine, sa pijanistom Zlatkom Zakrajčekom i Gudačkim orkestrom RTV Titograd, pod upravom Aleksandra Vujića, premijerno je izvedena u Podgorici, a zatim na festivalu jugoslovenskih muzičkih umjetnika „Dani muzike". Sljedeće godine TV Titograd je sa istim izvođačima snimila Tamindžićevu raspodiju i emitovala je tada u zajedničkom YU TV programu.

Žarko Mirković rođen je 1952. godine na Cetinju. Gimnaziju i Srednju muzičku školu završio je u Podgorici, a diplomirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Kao stipendista Fullbright fondacije, završio je poslijediplomske studije na New York University u Njujorku a usavršavao se i na Danskom institutu za elektroakustičku muziku u Orhusu. Njegova djela u oblasti orkestarske, kamerne, horske, solističke i elektroakustičke muzike, kao i muzika za pozorište, izvođena su na većini značajnijih festivala i scena prethodne Jugosiavije, mnogim zemljama Evrope i SAD i snimana za potrebe RTV centara.

Dobitnik je nagrade "Mokranjac" za horsku muziku i Nagrade Udruženja kompozitora Srbije za kamernu muziku. Redovni je profesor Kompozicije i Orkestracije na Muzičkoj akademiji na Cetinju i prorektorza međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore.PROGRAM:

Aleksandar Perunović
On a Death

Senad Gačević
Tevba

Borislav-Boro Tamindžić
Crnogorska rapsodija za klavir i gudački orkestar

Žarko Mirković
Muzika Sioranu