SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi


 
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |

 

 

 

13.07.2011.

GRAD THEATRE CITY BUDVA


Izložba plakata "Grada teatra"

Skladište uspomena 25

 

       U srijedu, 13. jula u Modernoj galeriji u Budvi povodom jubileja “Grada teatra” otvorena je izložba plakata “Grada teatra” Skladište uspomena 25, autora Stanka Papovića.

       Autor izložbe, inače dugogodišnji selektor likovnog programa “Grada teatra”, Stanko Papović, u pratećem tekstu ističe:

       “Brižljivo biranje renomiranih dizajnera za osmišljavanje i realizaciju propagandnog materijala učinilo je plakat Grada teatra atraktivnim i prepoznatljivim od osnivanja Festivala 1987. godine. Prvo dizajnersko rješenje plakata sa zaštitnim znakom, sada već poznatim Suncem sa crnom strelicom, sivom pozadinom i atraktivnim riječima „Theatre city Budva- Grad teatar Budva“, osmislila je umjetnička grupa „Trio- art“ iz Sarajeva. Već tada iz Njujorka stiže teleks od studenata pozorišne akademije sa pitanjem, „da li je, zbilja, Budva grad teatar- cio pretvoren u pozorišnu scenu?“ Kasnije su osnovne plakate radili razni dizajneri. Agencija „Mark Plan“ iz Pančeva uradila je osnovni plakat za osmi festival, Vukan Ćirić za deveti. Dizajnerska grupa „Škart“ iz Beograda je neobičnim i duhovitim naznakama, uz očuvanje kolorita i prepoznatljivog znaka još od prvog festivala, skrenula pažnju na plakate desetog i jedanaestog „Grada teatra“. Isto je nastavila beogradska grupa „Axis“ konceptom grafičke obrade materijala za prezentaciju dvanaestog festivala zasnovanom na ideji reciklaže. „Axis“ zatim uspješno nastavlja da radi plakate za trinaesti, četrnaesti, petnaesti i šesnaesti festival. Vizuelni identitet sedamnaestog festivala na temu „Imagine“ u dvije verzije realizovala je podgorička MAS group, a dizajn prefinjene imaginacije za slijedećih pet festivala osmislio je sadašnji direktor Merin Smailagić.”

Izložbu je otvario Voja Brajović.