SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi

 
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |

 

 

18.07.2010.

GRAD THEATRE CITY BUDVA

 

Trg Pjesnika

SLAVICA PEROVIĆ
KNJIGA "JEZIK U AKCIJI"

 

       U nedjelju, 18. jula nastavljen je program na Trgu pjesnika 24. Festivala "Grad teatar". Predstavljena je knjiga "Jezik u akciji" poznate lingvistkinje iz Crne Gore Slavice Perović. Gošća na Trgu je bila Biljana Mišić Ilić, recenzentkinja knjige. Razgovor je vodila Svetlana Ivanović.     Prof.dr Slavica Perović svoju naučnu misao provjeravala je na brojnim izlaganjima u zemljama širom Evrope – Engleska, Francuska, Španija, Mađarska, Turska, Čehoslovačka, Grčka, a izlagala je i u Americi kao i u svim zemljama bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedinije. Tijesno vezano sa time, objavljivala je svoje radove u međunarodnim časopisima u zemlji i inostranstvu, a tenutno joj je prihvaćen rad za Zbornik Matice Srpske u Novom Sadu i Philologia u Beogradu.       U svojoj karijeri Slavica Perović ima i upravljačku referencu, pa je tako bila dvanaest godina dekanka Instituta za strane jezike. Trenutno je senatorka Univerziteta Crne Gore. Za vrijeme svog dekanskog mandata unutar svojih mnogobrojnih djelatnosti, inicijativa i projekata koji su doprinosili razvoju i afirmaciji institucije, pokrenula je tribinu „Jezik danas“ koja je trajala nekih pet godina. Na toj tribini su o problematici jezika, naročito jezičkog raslojavanja korpusa srpskohrvatskih jezika i imenovanja jezika iz njega proizišli, govorili znameniti stručnjaci poput Ranka Bugarskog, Dubravka Škiljana, Draga Ćupića, Milorada Radovanovića, Darka Tanaskovića, Vesne Polovine i drugih.       U svom curriculum vitae Slavica Perović ima brojne specijalizacije u inostranstvu, uglavnom Engleskoj, Americi, Francuskoji i Njemačkoj. U Redingu (Engleska) završila je (ponovo) magistarske studije iz oblasti primijenjene lingvistike kod čuvenog Dejvida Vilkinsa, a u Bomutu, Birmingemu, Glazgovu, Lankasteru, Notingemu specijalne kurseve iz oblasti engleskog kao stranog jezika, analize diskursa, literarne lingvistike, čak upravljanja u oblasti učenja stranih jezika. Imala je istraživanja iz oblasti sintakse pitanja u Londonu (gdje je uglavnom napisala doktorsku tezu), iz analize diskursa na univerzitetu Rojal Holovej, takođe London, a građu za udžbenik i knjige prikupljala je na studijskim boravcima u Ahenu (Njemačka), Vašingtonu, uglavnom u Kongresnoj biblioteci, i Parizu. Akademsku 2004/05. kao Fulbrajtov stipendista provodi na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju gdje je radila na projektima jezik medija i jezik roda pod mentorstvom čuvene lingvistkinje Robin Lejkof. Iz te saradnje proistekao je projekt prevoda izabranih djela Robin Lejkof i knjiga Jezik u akciji.


      Knjiga „Jezik u akciji“ nastala je dobrim dijelom kao rezultat proučavanja na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju, SAD, gdje je autorka boravila kao Fulbrajtov stipendista u periodu 2004/05. god. Mentor na tom projektu bila joj je čuvena Robin Lejkof.

       Knjiga je strukturirana iz dva dijela: „Diskurs“ i „Diskurs naš nasušni“. Prvi dio knjige kombinuje analizu diskursa i pragmatiku. Drugi dio se snažno naslanja na nasušnost potrebe govora kao hljeba, i na osjećanje da je jezik način postojanja. Autorka istražuje lingvističke fenomene koji objedinjavaju govornika, jezik kojim se služi, kulturu kojoj pripada, društvenu i političku situaciju u kojoj se kao interlokutor nalazi i interpesonalnu komunikaciju koju jezik definiše i koja njega, za uzvrat, oblikuje. Neki tekstovi imaju elemente teorije kritičke analize diskursa.       Posmatranjem „jezika u akciji“, u pojedinačnim razgovorima, strukturama, diskursima i interakcijama, autorka ulazi u analize koje vode ka generalizaciji, te tako formira zaključke koji prevazilaze okvire lingvistike i uviru u opšte.

       Slavica Perović je profesor engleskog jezika i lingvistike na Institutu za strane jezike u Podgorici. Napisala je: „Direktna pitanja u engleskom i srpskohrvatskom jeziku“, „Engleski i srpskohrvatski jezik-indirektna pitanja u kontrastu“. Prevela je „Ti jednostavno ne razumiješ“ autorke Debore Tanen i uredila veliki broj knjiga.


Tekst preuzet iz afiša "Grada teatra".