SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi
 
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |

  

14.07.2010.

GRAD THEATRE CITY BUDVA

 

Trg Pjesnika

ILDIKO LOVAŠ
ROMAN "ŠPANSKA NEVESTA"

 


       Književni dio programa Grad teatra otvoren je četrnaestog jula 2010. godine na Trgu pjesnika. Predstavljena je mađarska književnica Ildiko Lovaš i njen roman "Španska nevesta". Sa autorkom je razgovarao Dejan Ilić, iz izdavačke kuće "Fabrika knjiga", koja je prevela i štampala knjigu "Španska nevesta".Ildiko Lovaš
Ildiko Lovaš

       Ildiko Lovaš rođena je u Subotici 1967. godine. Diplomirala je na Fliozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pored Španske neveste objavila je romane Naga u priči i Izlaz na Jadran - James Bond u Bačkoj, kao i prozne knjige Mastionica, Druga priča i Via del Corso. Dobitnica je najvažnijih književnih nagrada u Mađarskoj.


Dejan Ilić
Dejan Ilić


       Dejan Ilić je predstavio izdavačku kuću "Fabrika knjiga" koja je štampala knjigu "Španska nevesta". Izdavačka kuća je objavljivala djela koja su se bavila događajima iz devedesetih, a kasnije je taj koncept proširivan. Nastavilo se sa izdavanjem knjiga koje se bave društvenim teorijama i humanističkih naukama, a koje bi mogle da daju neka objašnjenja za sve ovo kroz šta su prolazila društva u tom periodu. Nakon toga dolazi prozna produkcija - domaća i strana prevedena.
       Naglašava da je saradnja sa Ildiko Lovaš ustvari srećan susret, jer se ona veoma dobro uklapa u koncepciju izdavačke kuće "Fabrika knjiga".       Za roman "Španska nevesta", Dejan Ilić kaže da je sastavljen iz dvije paralelne priče. Radi se o dvije junakinje - jedna koja je živjela početkom dvadesetog vijeka, druga koja živi u drugoj polovini dvadesetog vijeka. Prva je živjela u vrijeme raspada Austrougarske, druga u vrijeme raspada Jugoslavije. Znači radi se o vremenima u kojima su se dešavala veoma krupna istorijska događanja. Ildiko Lovaš se ne bavi krupnim istorijskim događajima, nju posebno interesuju lične priče te dvije junakinje. To je ustvari prva bitna karakteristika ovog romana. Po riječima Dejana Ilića, u ovakvim situacijama autori se najčešće odlučuju za kolektivne sudbine, dok se Ildiko Lovaš odlučila za individualne priče i sudbine.


Ildiko Lovaš


       Šta je to zajedničko za ove dvije junakinje? Zajedničko je to da su obadvije junakinje zaljubljene. I jedna i druga pokušavaju da ostvare prisnu vezu sa osobama u koje su zaljubljene. Obadvije nemaju uspjeha i priča ustvari govori šta je to što osujećuje te ljubavi. Postavlja se u romanu i pitanje da li je uopšte moguća prisna veza sa osobom u koju smo zaljubljeni.

       Po riječima Ildiko Lovaš, priča se odnosi na Olgu i njen životni put sa književnikom Geza Čatom. Ildiko Lovaš kaže: "Htjela sam da saznam šta je ustvari Geza Čat htio od Olge, šta je Olga očekivala od Geze Čata, odnosno šta je Olga očekivala od sebe. Bilo mi je bitno i da imam drugu junakinju koja se udaje na početku knjige. Djevojka koja traži sebe, želi da nešto ostvari i bori se sa samom sobom i sa svijetom".

       U priči druge junakinje ima dosta toga autobiografskog, sazrijevanje u vremenu osamdesetih godina dvadesetog vijeka i upoređivanje sa Olgom, ženom književnika evropskog formata, koja pripovijeda o svom bračnom iskustvu i pokušajima njenog muža da sa svojim raznim nastranostima pokore njen duh.

       Ildiko Lovaš kaže da je odabrala put da kroz drugu junakinju zapravo prikazuje sebe i da to što napiše je ustvari njeno iskustvo.

       Neophodno je bilo da prilikom pisanja romana bude prisutna strogost u tekstu da bi se našla prava ravnoteža kako bi to čitalac mogao da razumije. Zašto ljudi koji čitaju knjigu, misle da je to njihova priča. Autorka odgovara da je razlog tome njena iskrenost.