SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     

 06.07.2008.
"GRAD TEATAR CITY – PRVA BANKA CRNE GORE"

MUZIČKI PROGRAM

Ansambl "Terra d'Otranto"

Tekst iz kataloga koji je izdat povodom održavanja koncertaUvodne napomene - Egon Mihailović, urednik muzičkog programaANSAMBL "TERRA D'OTRANTO"


Umjetnički rukovodilac: Doriano Longo
Ansambl "Terra d'Otranto" je 1991.g. osnovao violinista Dorijano Longa sa ciljem da se izvode djela 17. i 18.v. koristeći se originalnim ili vjernim kopijama antičkih istrumenata. Ansambl teži i usvajanju stila i tehnike vremena.


Ansambl "Terra d'Otranto"

Ansambl je posebnu pažnju posvetio približavanju široj publici, djela baroknih kompozitora iz Pulje i Južne Italije. Po prvi put, u ovom vijeku, su izvođena djela Pijetra Migalija, Leonarda Lea, Jaetana Greka, Andrea Falkonijerija, Đirolama Melkarnea „II tontesardo", Domenika Sarija i drugih kompozitora. Isto tako se bave istraživanjem na polju tradicionalne muzike iz Salentea (Apulija), a fokusiraju se na ritualne i terapeutske spekte Tarantizma. Često ih pozivaju na festivale i konferencije, da izvode ovu tradicionalnu muziku i drže govore na ovu temu. Ansambl, osim svojih izvođačkih aktivnosti, se bavi i organizacijom seminara, kurseva i master-klaseva rane muzike.

Ansambl "Terra d' Otranto" je učestvovao na prestižnim festivalima u Italiji i širom Evrope (Beligija, Grčka, Malta, Crna Gora, Portugalija, Španija), i pozvani su da učestvuju na RAI televiziji i radio programima.

Ansambl je, između ostalog, bio producent sledećih djela: dva dokumentarca za RAI DUE na temu tradicionalne muzike Salenta „Tarantule, Antidoti e Follie" (dobili su počasti na evropskom televizijskom festivalu u Varšavi, 2004.); i „Mila, Mila Dodeka"; „La Gerusalemme Liberata" za puljsko Narodno pozorište, u saradnji sa glumcem Mikelom Mirabelom; „La favola di Zoza" iz G.B.Basileove „Lo Cunto de li Cunti", za La Casa dei Doganieri u saradnji sa glumcem Briciom Montinarom; „I Caprici di Proteo" za Fakultet za konzervaciju i zaštitu kulturnih spomenika Univeziteta grada Leće, „Omaggio a Girolamo Comi" za fakultet za filološku lingvistiku univerziteta Grada Leće; „Seminario sul Tarantismo" za konzorcijum istočnog koledža (SAD); festival rane muzike „II Montesardo" za grad Alesano i Region Pulja; „Danzare col Ragno" za Ministarstvo Kulture i Kulturnog Nasleđa Republike Italije u saradnji sa glumcem Briciom Montinarom.

Prestižni muzičari, kao što su Enriko Gati, Kristina Mijatelo, Gaetano Nasilo, Marćelo Gati, Anđelo Manzoti i Franko Pavan su kao solisti često sarađivali i nastupali sa ansamblom.


Tarantule, Antidoti e Folie

Istorijski Mitovi i Rituali iz Otranta

Kompozicije i improvizacije na djela A. Falkoniera, G. Melkarnea

zvanog "II Montesardo",
anonimnih autora Spanije i Napuljskog Kraljevstva iz XVI i XVII vijeka

Lamento  Klafsete, Mane (Piangete, Madri)
S'e ver la tua partita
                    Zoi (Vita)         Aria sopra il Fedele

Invocazione a San Paolo         Tarantelle pugliesi

La Suave Melodia         Spagnoletto

Ninna nanna         Tarantella di Terra d'Otranto

Rodrigo Martines

Sulla Tarantola         Passacaglia         Antidotum
        Tarantella frigia

Improv. tamburello         Battaglia di Tarantelle

Mila, Mila Dodeka
'Ntartieni (intrattenimento per i bimbi)


Ansambl „Terra d'Otranto"

Emanuele Lići (glas, gitarilja)
Nađa Espozito (recitat, glas, kastanjete, ples)
Doriano Longo (barokna violina, umjetnički rukovodilac)
Luka Tarantino (španska gitara)
Pjerluiđi Ostuni (teorba)
Roberto Kiga (udaraljke)