SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi


 
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |

 

 

 

12.11.2009.

Gradska galerija Kotor

Izložba slika
MILIJANE VUJOVIĆ

 

U Gradskoj galeriji Kotor u Starom gradu, 12.11.2009. godine održana je izložba likovnih radova akademske slikarke Milijane Vujović. Izložbu je otvorio Ranko Pavićević, novinar i publicista.Sa otvaranja izložbe


Milijana Vujović

Milijana Vujović, rođena je 14.03.1973. godine u Podgorici. Završila je Likovnu Akademiju na Cetinju 1996.godine, odsjek slikarstvo, u klasi profesora Smaila Karaila. Prvu samostalnu izložbu imala je 1997. godine u Podgorici, drugu u Danilovgradu. Treća izložba organizovana je u Modernoj galeriji u Budvi 2008. god. , zatim u tivatskoj galeriji "Buća". Izlagala je na više kolektivnih izložbi, Tradicionalna izložba ULUCG, Decembarski likovni salon.

Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1998.godine.


Ranko Pavićević


       Otvarajući izložbu Ranko Pavićević je nadahnuto govorio o likovnom stvaralaštvu Milijane Vujović. Tom prilikom je kazao sljedeće:

       "Odavno je zapisano, da se umjetnik bori sa samim sobom, traži da svoje nemire i ideje, prevede u sliku, skulpturu, grafiku, ili knjigu, a da je često u dilemi, kako da to izvede. Milijana Vujović, na svojim slikama, na najljepši način, rješava tu dilemu, ostavljajući utisak, tajanstvene saradnje čovjeka i prirode. Ona, uspješno pomjera granice horizonta, mijenjajući na svoj način, sve što je dato od prirode, dodajući sopstvene tajanstvene znakove na površini platana, uspijevajući, da sve to transformiše u posebnu likovnu formu.

       Slike Milijane Vujović, koje su pred Vama, prikazuju osobeni likovni dar i zadovoljstvo stvaranja autorke, koja na njima slika motive kamena, mora, masline, ukazujući na njenu povezanost sa mitskom prirodom. One su divan buket njenih emocija, koje pomažu, da se svijet promijeni na bolje.

       Milijanine slike u ovom vremenu, za dušu, srce i prirodu, mogu biti, neka vrsta molitve i povratka ka unutrašnjosti čovjeka. Ako odlučite, da na miru posmatrate njena djela, samo desetak minuta, siguran sam, da će poslije takvog smiraja, u svakom od Vas, proraditi unutrašnji duh. Ta vrsta kulturnog „vakcinisanja", veoma je bitna, pa čak i značajnija od sve aktuelnijeg „meksičkog gripa". U to ime, zastanite za trenutak, ispared slika Milijane Vujović, osjetite njihov „dijalog" sa posmatračem i bićete veoma zadovoljni".


       Na izložbi u Gradskoj galeriji Kotor Milijana Vujović se predstavila sa novim ciklusom. Ni jedna slika nije izlagana na prethodnim izložbama.

       U katalogu koji prati ovu izložbu nalazi se tekst Lucije Jelušić Đurašević, istoričarke umjetnosti. Lucija Jelušić Đurašević ovako opisuje novi ciklus, odnosno ovu izložbu:

       "Najnoviji ciklus slika akademske slikarke Milijane Vujović pokazuje sve veću sklonost ka subjektivnoj, vizionarskoj interpretaciji suptilne veze između čulnog doživljaja prirode spolja i onoga što njena prefinjena umjetnička duša prepoznaje kao unutarnji sublimat, uspijevajući da taj splet transformiše u posebnu likovnu formu, u svijet slike sa osobenim, autonomnim estetskim i značenjskim principima postojanja. Strpljivo posmatranje i osluškivanje damara prirode koja je okružuje, te karakteristične prirode Mediterana, prati bezbroj emotivnih treptaja koji upućuju i intuitivno predvode samosvojan izraz sa aktuelnom i autentičnom notom kojoj je sve podređeno. Oslobođenim likovnim postupkom, umjetnica svijetlo tamnim načinom rada razliva konture pejzaža ostvarujući iluziju dubine i sintezu karakterističnih prelaza od isticanja i utapanja mase sa detaljima koje, „igrajući se slučajem", pretapa katkada u sjenu, a katkada u njenu antitezu, u svjetlost, najčešće polusutonsku, u svjetlost koja poprima metafizičku vrijednost.


       Povremeni utisak reljefne strukture smjenjuju nježni, lazurni pasaži koji odišu čednošću i akcentovanom nostalgijom za nevinom čistotom i produhovljenošću. Time se izvjesna blaga dramatičnost unutar ovih halucinantnih pejzaža smjenjuje utiskom lake eteričnosti koja preko fantastike teži ka mistici apstraktnog. Tajnovita pejzažna prostranstava ispunjena iluzijom vanvremenske atmosfere, Vujovićeva potencira rijetkim skladom toplih i hladnih kolorističkih odnosa neobično prijemčivih za oko koje kao da se budi i otvara prema prostranstvu novih vizuelnih otkrića, tek načas dodirujući nedefinisan svjetlosni izvor koji, u simbolu vječnog i nečeg što nadvisuje prirodu, očekuje da mu se kroz dubinu iskrene ljubavi približimo...


       U cjelini ova izložba otkriva posebnost likovnog dara ove umjetnice, njenu otvorenost i radoznalost, a opet i sklonost ka izdvajanu i samovanju u traganju za umjetničkim izrazom u kome će najpotpunije moći iskazati sebe, izabranu temu i svoju poruku. A sve to kroz različita likovna saznanja, u mjeri u kojoj će koristeći se već poznatim slikarskim iskustvima, dalje i dalje unutar sebe, otkrivati nova, a samim tim i ostvarivati sopstvena, individualna. Ova izložba Milijane Vujović predstavlja cjelovit likovno-vizuelni doživljaj u kome sagledavamo osoben umjetnički postupak koji utemeljuje i osobenu temu, temu dodira i istovremenog nestajanja prostorno-vremenskih granica makro i mikrokosmičkih saznanja, koja nam se daju kao tek ovlaš nagovještena, prožeta humanom idejom opstanka u okruženju etičke posrnulosti, a u cilju stvaranja posebnog doživljaja koji otvara nove estetske mogućnosti i nova značenja u nečujnom, vječitom vapaju čovjeka za smislom postojanja".