SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     
 Spomen dom "Crvena Komuna" PetrovacObjekat Spomen doma


Spomen dom Crvena Komuna u Petrovcu je centar kulturnih zbivanja. Sa svojim sadržajima (muzej, dvije galerije, bioskop, biblioteka) i dramskim, likovnim i muzičkim programom, predstavlja instituciju od velikog značaja za kulturu a svojim aktivnostima utiče na duhovnost, ulijeva nadu u mogućnost durgačije organizacije kreativnih potencijala.

Zgrada Crvena Komuna  je spomen revolucionarne prošlosti Paštrovića, a u okviru ustanove postoji Muzej revolucije u kome je izložena arhivska građa (dokumenti, fotografije, prepiske i štampa iz perioda formiranja prve komunističke opštine na Jadranu).

Predmeti galerijske prezentacije su klasične umjetničke discipline (slikarstvo, skulptura, grafika) kao i novi umjetnički mediji (instalacije, performansi, hepeninzi i video radovi).

Galerija nosi ime po slikaru iz ovog kraja Marku Krstovom Gregoviću (1867.), koji je završio slikarsku akademiju u Beču, i tada je jadnu malu i likovno nerazvijenu sredinu povezao sa evropskom umjetnošću određenog trenutka.

Svojim programima, galerija Marko K. Gregović, se potvrdila na umjetničkoj mapi Crne Gore i izborila za autentičan profil.

U Crvenoj Komuni je stalna postavka zavičajnih slikara.

Na repertoaru muzičkih umjetnika koji gostuju u Crvenoj Komuni  su kompozitori od baroka do XX vijeka, tj. Od Baha do džez kompozitora. Najveći dio koncerata baziran  je na profesionalcima.

Biblioteka " Stefan M. Ljubiša" osnovana je prije 112 godina i ima preko 10.000 knjiga.

Bankada – zbor Paštrovića i Odbor za sakupljanje istorijske građe o Paštrovićima, imaju svoje sjedište  u Crvenoj Komuni  a njihove aktivnosti su usmjerene na očuvanje i proučavanje prošlosti ovog kraja.

Bioskopska sala ima 176 sjedišta i nudi optimalne uslove za umjetničke programe, kao i amfiteatar ispred same Ustanove.

Tokom čitave godine  Crvena Komuna predstavlja originalan umjetnički prostor sa svim potrebnim sadržajima i ozbiljnim umjetničkim kredibilitetom.