SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     
Spomen dom "Crvena Komuna" Petrovac
Galerija Marko K. GregovićIzložba slika:
MIROSLAV MASIN


Materijal preuzet iz kataloga koji je štampan povodom otvaranja ove izložbe.
"Tamo gdje centralni organ svekolikog vemensko-prostornog kretanja, pa zvao se on mozak ili srce stvaranja, izaziva sve funkcije-ko ne bi, ako je umjetnik, želio оndje da obitava? U njedrima prirode, u praosnovi stvaranja gdje leži sačuvan tajni ključ za sve."

Paul Kle

Umjetnički izraz Miroslava Masina otkriva nam se kroz likovni jezik koji podrazumijeva preobražaj od, uslovno rečeno, slučajnog, do onoga što kao probuđeni instikt rađa ideju, potrebu za smislom i dubinski izazov ka otkrivanju i definisanju arhetipskih izvora. Njegov osobeno vizuelno pročišćen duh ogleda se u pomalo "naivističkom naturalizmu" kada je riječ o tretiranju forme krećući se od amorfnosti do uobličenja, ka sve većem reduktivnom kondezovanju oblika uz pojačano prisustvo istaknutih raspona valerskog toniranja bjeline prostora kojim dočarava magičnu, metafizičku atmosferu nečeg neobjašnjivog, neuhvatljivog, skrivenog u tajni. Nečeg što spaja nivoe duhovnog, emotivnog, mentalnog i fizičkog kroz konstantnu igru prostora u vremenu, ili vremena u prostoru. U njegovoj slici osjeća se razlikovanje nestvorenog i stvorenog, onoga što nema početak kao ni kraj. Prisutna i stalna samo je promjena, od fizičkog ka nefizičkom. Promjena koja akcentira život u svom njegovom bogatstvu i raznolikosti, neponovljivosti i neuništivosti, u snazi da pokreće svijet. Ovu osobenu priču o kosmičkom svejedinstvu Masin upotpunjuje čestim oblikovanjem sveričnih ili ovoidnih oblika u vidu ribljeg oka, koji simboliziju jajoidnu ćeliju iznutra, kao mikrokosmički princip "svevida", svjetlosne iskre, ili osnove cjelokupne Vaseljene. Uklopljeni u ribolike forme ovo su, takođe, simboli pojma vječnog i trajnog, koje u sebi sažima ideju konstantnog obnavljanja i rađanja kroz iskonski kreativnu, do kraja neshvatljivu, vibriraju ću, energetsku silu Prirode = Vaseljene = Boga.

U svođenju figurativnog na znakovno - simboličku strukturu otkriva se i određena angažovana poruka, poruka o opštoj opasnosti i ugroženosti istaknuta dramatikom jakih kontrasta, onoga što je datost i onoga što se na nju nadovezuje i pokreće kroz suprostavljenosti oblika i odnosa: geometrijsko/neorgansko -organsko, nepokretno - pokretljivo, zatvorenost ili evolutivna otvorenost, boja -neboja, potencijalno ograničeno - slobodno... Masin nas maestralno ovaploćenim intuitivnim dejstvom vizuelnog pokreće ka auditivnom dočivljaju ritma prapočetka, koji sažima primarni oblik ili znak u obličije ribe kao predznaka života, koje kroz "svevideće oko" postaje mjesto svih događaja u definisanju vremena i prostora, njihovih metafizički određenih odnosa i odnošenja prema svijesti i svjesnom, simbol Hrista kao suštine iz koje sve proishodi i koja sve sažima u bezgraničnim dimenzijama pojavnog i nepojavnog, skrivenog u neshvatljivom, koje se samo osjeća intuicijom koju emanira smisao u ijubavi Vječnog.

Lucija Jelušić - Đurašković