SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     
 
Spomen dom "Crvena Komuna" Petrovac
Galerija Marko K. Gregović


Izložba slika:
JELENE ŠALINIĆ


U galeriji Marko K. Gregović u Petrovcu 29.06.2007.god. otvorena je izložba slika akademskog slikara Jelene Šalinić.


Izložbu slika Jelene Šalinić otvorio je Nikola Perazić, direktor JUSD "Crvena Komuna" Petrovac.


Jelena Šalinić

Sa otvaranja izložbe

Fotografije su ustupljene od strane Crvene Komune iz Petrovca.
Tekst korišćen iz kataloga koji je izdat povodom otvaranja ove izložbe:

Crteži rađeni olovkama u boji na papiru čine bazični i univerzalni slikarski kod, te stoga ritmičkim i dinamički sugestivnim postavljanjem na zidovima izlagačkog prostora tvore vanvremensku netrendovsku slikarsku strukturu.

Na crtežima je prezentovana autorova vizija carstva Božijeg predčovečanskog doba i zbunjujući i uzvišeni tren susreta životinjskog i biljnog sveta sa onim koji je poslat da njima vlada posle centurija neukroćenih divljih tokova prirode. U šta se taj susret izrodio i kako se on odrazio na biljni i životinjski svet naše planete postajemo sve više svesni svokog novog desetleća zajedničkog bitisanja.

Marko TerzićО crtežima Jelene Šalinić pisano je, međutim, na ovaj način nije, a možda i jeste samo bez pretenzija da bude pročitano. Kažu da je nekada postojao crtež i da je on opstao u tragovima onih u kojimg je živo sećanje na vreme pre svakog rađanja.
Takvih nekih prastarih, vedrih, a letargičnih, tamnih i okruglih, a britkog i sjajnog zraka što iz dubokog oka izvire, ima u svetu dovoljno da bi očuvali tajnu magije kojom se stiže do dna istine o životu. Njihova svest nije jasna i nе dopire do razuma, ona je maglovita, paučinasta i krhka, kao crtež jelena na pojilu bez kojeg ga nema. Meka, spora i vijugava linija, kao korito reke u nepreglednoj ravnici, prati puls rađanja (ideje) života, i tako od vremena kada su jedina hrana bili krupni biljojedi i biljke. Ribe. A bilo, što slobodno i lako potvrđuje volju za odstupanjem od pravila i uređenja, vođeno je nekim primordijalnim ritmom, što oblikuje strukturu rituala i zaobljeni zvuk magije.

Iz magije se rađa život, a kako bi drugačije, nego dugim, brojnim i sporim, a jednoličnim ponavljanjima malih razlika, velikih suprotnosti od kojih je Svet sazdan. I tu je princip snage, energije, uspravne dominacije, vredan poštovanja i deo neizrecivog kulta, kome se kao idolu bojažljivo prilazi na poklonjenje i željno iščekuje uloga žrtve.
Kada se dan smiruje, onda je toplota u oku jednaka dahu koji guši. Pogled i dah postaju jedno mirišljavo, lepljivo i slatkasto osećanje stvorenog još jednog ili brojnog. Svejedno. I tako u krug, kome se slavi nedostatak kraja i načela kulminacije, minimalno, a sa najfinijim osećanjem razlike, smisao se prepoznaje u toploti i blagosti osmeha, što nema druga i poslednja značenja, do samog sopstvenog postojanja, po svaku cenu. I života.

Jer sve je laž, komplikovana do apsurda - osim život po sebi. Jer sve je istina, okrugla i svetla osim život po sebi, rođen u prigušenom vrtlogu neizdvojenih delova, suprostavljenih principa, ako tako nečega uopšte ima u Svetu u kome se brinemo za besmislice, a jedva da primećujemo lepotu datog i stvorenog pre i posle nas.

U slavu Erosa i na radost Tanatosa, vijugava linija će nastaviti svoj nepredvidljivi tok, sve do konačnog ušća u sopstveno telo (Uroboros) koje se neće dogoditi.

Ljubiša Simović


Bezbroj puta smo se verovatno pitali može li likovna predstava da sažme mnogostruko iskustvo, znanje, imaginaciju u jedinstven komunikacioni kod. Umetničko delo nesumnjivo svedoči o nekoj vrsti posebnog gledanja, stava autora i sistema ličnog izbora. Posmatrajući ovde izložene crteže Jelene Šalinić koji čine ciklus "Carstvo" nedvosmisleno zaključujemo da umetnica otvoreno pristupa svetu, nastoji da promisli fenomene i pojave sveta, da ih pojasni i da vlastito tumačenje. Modernim senzibilitetom ona lovi zagubljene segmente kolektivne memorije, ona bira gotovo zaboravljeno vreme - vreme predčovečanskog doba, davno izumrlih vrsta, vreme nepatvorene prirode, vreme možda izjednačenog zemaljskog i nebeskog carstva, ali i vreme dramatičnog susreta sa čovekom kao novim vladaocem i gospodarom. Motiv biljnog i životinjskog sveta bira i od njih slaže fiktivni mozaik, prizor kao metaforičnu priču o "vremenu postanja". Poetski nadareno, likovno duboko promišljeno i ostvareno Jelena Šalinić posrednim govorom tumači relacije čovek i priroda. Sposobna i prirodno nadarena za zahtevnu i iscrpljujuću disciplinu crteža, koja traži predavanje celog čoveka toj drevnoj tajni, Jelena je pronašla crtež koji je samo njen. Čistota linije, gospodarenje formatom, verizam, preciznost - karakteristike su njenog crteža. Motivi blistaju u blagom zadovoljstvu sveže palete, u svom sopstvenom svetu koji počiva na svetu koji poznajemo. Ove radove ipak posmatramo kao neku vrstu metafizičkog ili pomerenog realizma. lako volumenozne figure precizno iscrtane, one su selektivno izabrane i utkane u novi neverovatni sklop čime umetnica iskoračuje u irealno ili ostavljene na belini papira, kao da lebde u bestežinskom stanju, što čitavom prizoru daje metafizičke konotacije. Koristeći gotove predmete Jelena na neki način opredmećuje svoje crteže, stvara instalacije koje u strukturalnom i idejnom smislu potpuno korespondiraju sa crtežima.

Svojim delima koja su istovremeno i stav i opomena i upozorenje Jelena Salinić ostvaruje sintezu egzistencijalne i likovne čistote.

Milica Todorović


Jelena Šalinić je rođena 1976. godine u Kraljevu.
Srednju umetničku školu "Đorde Krstić" završila je u Nišu kao đak generacije.
Na Fakultetu likovnih umetnosti (odsek slikarstvo) u Beoradu diplomirala je 2000. godine u klasi profesorke Anđelke Bojović, gde je i magistrirala 2003. godine. Proglašena je za studenta generacije. Zaposlena kao stručni saradnik na predmetu crtanje na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Takođe predaje crtanje i slikanje u Srednjoj umetničkoj školi u Kraljevu.
Član je ULUS-a od 2001. godine.

Samostalne izložbe:
2000. Crteži, Galerija ULUK, Kraljevo
2001. Crteži i slike, Galerija "Paleta", Beograd
2000-2001. Slike, Rektorat Univerziteta umetnosti (izbor za studenta generacije), Beograd
2003. Crteži, Galerija ULUS, Beograd
2003. Slike, Galerija FLU, Beograd
2003. Slike, Narodni muzej Kraljevo
2003. Crteži, Galerija "Pesak", Beograd
2004. Slike, Likovni salon Doma kulture, Čačak
2005. Umetnički projekat "Ko je umetnik-Ja sam umetnik" - Izložba fotografija
         Francuska kuća - Kraljevo
         Galerija "Staklenac", Užice
         Gradska galerija Požega
2006. Crteži, Galerija "llija Milosavljević Kolarac", Beograd
2007. Crteži, Galerija SKC, Kragujevac
2007. Crteži, Galerija "Salon 77", Niš
2007. Crteži, Galerija "Marko Gregović ", Petrovac na moru

Izabrane grupne izložbe:
1999. X bijenale studentskog crteža, Dom kulture "Studentski grad ", Beograd
2000. Izložba nagrađenih radova studenata FLU, galerija FLU, Beograd
2001. Novoprimljeni članovi ULUS-a Beograd, paviljon "Cvijeta Zuzorić ", Beograd
2001 -2002. "Stilske vežbe", crtež i sedam autora u galeriji "Haos", Beograd
2002. "Crossing the Border", crteži, МоНеу Gallery, London
2003. Izbor 2002-2004, galerija ULUS, Beograd
2003. Sedmo međunarodno bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac
2004. XI beogradska mini art scena, galerija "Singidunum", Beograd
2004. Prvo bijenale kraljevačke umetnosti, Narodni muzej, Kraljevo
2005. Osmo međunarodno bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac
2005. Sesto bijenale akvarela, "Savremena galerija", Zrenjanin
2005. YU paleta mladih, Likovna galerija Kulturnog centra Vrbas
2005. II međunarodna izložba kolaža i asamblaža, "Velika galerija NUBS", Beograd
2005. Centar savremene umetnosti Crne Gore, Podgorica
2005./2006. Umetnička galerija Kruševac, "Prepoznavanje" - izložba odabranih umetnika iz četiri grada: Kruševac, Čačak, Niš, Kraljevo
2006. Kulturni centar Raška
2006. Prolećni salon Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić ", Beograd
2006. Galerija "llija Milosavljević Kolarac", Beograd, grupna izložba svih umetnika koji su u toku
jedne godine izlagali u galeriji
2006. "Izložba niškog crteža", galerija "Paviljon", Niš
2007. V izložba " Žene slikari", Kulturni centar Majdanpek

Nagrade:
1998. Nagrada za najboljeg mladog umetnika u Srbiji "Zlatni Anđeo", Beograd
2000. Nagrada za slikarstvo galerije "Pero", Beograd
2000. Nagrada za najboljeg diplomiranog studenta FLU, Beograd

Kostimografija:
1994. Kostimi za predstavu "Trnova ružica ", Lutkarsko pozorište Niš
1994. Kostimi za predstavu "Laža i paralaža", Narodno pozorište Niš
1995. Izvođenje scenografije M.Ničeve za predstavu "Kolevka u Nilu", Lutkarsko pozorište Niš
1999. Kostimi za predstavu "Varalica", Kraljevačko pozorište

Izabrane kolonije:
2OO2. Studenica
2002. Didimotihon (Grčka), Sabor pravoslavnih akademija
2OO4. Sent Andreja

Adresa: V jovačka 121, 36000 Kraljevo
Email: jecas@tron-inter.net
Web: www.jelenasalinic.com