SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi

 
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |

Zahvaljujemo se gospodinu Slobodanu Bobu Sloviniću, koji je omogućio da na stranicama sajta www.butua.com, pripremimo izložbu njegovih radova (skraćeni pregled 1966-2007).
Svi tekstovi i slike koji se nalaze na ovim stranicama, vlasništvo su autora Slobodana Slovinića. Navedeni materijali su zaštićeni i ne smiju se u bilo kom obliku kopirati ili koristiti na drugim mjestima, osim uz izričito odobrenje autora.Slobodan Bobo Slovinić, dipl arh i slikar
Slobodan Bobo Slovinić, 2005.Kontakt: Slobodan Bobo Slovinic
              Velimira Terzica 1.
              81000 PODGORICA
              Tel/Fax: 020 / 206 915
              GSM: 069 070 943
              E-mail:
boboslovinic@gmail.com


              85310 BUDVA
              Slovenska obala 19.
              Tel: 033 / 402 184

 

 

BIOGRAFSKI PODACI
Navedeni neki važniji podaci

1943. 28. marta rođen Slobodan BOBO SLOVINIĆ u Budvi.
1945. Poslije oslobođenja, porodica Slovinić iz Budve, prelazi da živi u Kotor. Otac radi kao profesor našeg i italijanskog jezika u          Pomorskoj školi i kao dopisnik “Politike” iz Boke, kasnije uređuje list “Glas Boke”. Majka, kao profesor geografije i istorije, radi          u gimnaziji u Kotoru.
1949. Polazi u osnovnu školu u Kotoru.
1950. Sa roditeljima prelazi da živi na Cetinje gdje nastavlja osnovnu školu i započinje srednje obrazovanje. Otac radi kao novinar u          listu “Pobjeda”, a majka, kao profesor geografije u gimnaziji.
1954. Sa roditeljima prelazi da živi u Titograd gdje nastavlja srednje obrazovanje. Otac, nastavlja da radi kao novinar, kasnije kao          glavni i odgovorni urednik, odnosno direktor “Pobjede”. Majka, radi kao profesor geografije u gimnaziji.
1957. U Titogradu završava osmogodišnju školu “Savo Pejanović”.
1961. U Titogradu završava gimnaziju “Slobodan Škerović”, sa maturskim radom, “Savremeni slikari Petar Lubarda i Milo Milunović”.
1961. Polaže uspješno prijemni ispit i upisuje se na Akademiju za primenjene umetnosti u Beogradu.
1964. Uspješno polaže dopunski prijemni ispit za drugi stepen na Akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu.
1966. Diplomira na Akademiji za Primenjene umetnosti u Beogradu sa odličnim usjehom, (odsjek unutrašnje arhitekture).
1967. Boravi u JNA, u Užičkoj Požegi i Kragujevcu.
1967. Zapošljava se u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje u Titogradu, kao njihov stipendista. Formiran biro za enterijer          i dizajn, postavljen na mjesto rukovodioca biroa.
1968. Postaje član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore (ULCG), član Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti Crne          Gore (ULUPUCG) i član Saveza arhitekata Crne Gore.
1978. Izabran za sekretara Odbora za likovnu umjetnost pri Crnogorskoj Akademiji nauka i umjetnosti u Titogradu.
1980. Izabran za predsjednika Predsjedništva, Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti Crne Gore, u Titogradu.
1983. Postaje član Maison des Artistes u Parizu.
1985. Izabran za predsjednika Predsjedništva Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore.
1986. Izabran za člana Savjeta, Jugoslovenske likovne manifestacije “Mermer i zvuci” u Aranđelovcu.
1986. Objavljena jubilarna Monografija Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore (1946- 1986). (S.Slovinić, predsjednik ULUCG i član          redakcije).
1987. Izabran za člana Izvršnog odbora Fonda za unapređenje likovne umetnosti “Moša Pijade” u Beogradu.
1987. Izabran za predsjednika skupštine SIZ-a kulture Crne Gore.
1987. Postaje član Galerije “Agaartha” u Parizu.
1988. Izabran za člana Umjetničkog savjeta Jesenjeg salona u Banja Luci.
1988. Napušta radno mjesto u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje u Titogradu. (Posljednju godinu dana bio generalni          direktor RZUP-a).
1989. Stiče svojstvo i status samostalnog likovnog umjetnika Crne Gore.
1990. Izabran za predsjednika Savjeta Republičkog Fonda za kulturu.
1991. Emitovana emisija TV Beograd na prvom programu, "Ostavština za budućnost", “Crnogorski slikari Slobodan Slovinić i Dušan          Jeknić”, autora Milivoja Begenišića.
1991. Otpočeli radovi na Monografiji Slobodan Slovinić, autor dr Irina Subotić.
1993. Objavljena knjiga “Ko je ko u Crnoj Gori” (S. Slovinić), izdavač Korporacija “Zolak & Zolak”, Budva.
1993. Organizovana retrospektivna izložba, Slobodan Slovinić, 30 godina rada (1961-1991), 100 slika i 80 crteža, Budva, Moderna          galerija. Cetinje, Umjetnički muzej Crne Gore, Plavi dvorac. Podgorica, Galerija Nesvrstanih zemalja, Dvorac Petrovića na          Kruševcu. Beograd, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”(1994).
1993. Emitovana emisja TV Crne Gore na prvom programu, “U pohode Slobodanu Sloviniću”, autora, istoričara umjetnosti Labuda          Jovanovića.
1994. Objavljena knjiga intervjua “Znakovi vremena” (Slobodan Slovinić), novinara i publiciste Ranka Pavićevića.
1994. Emitovana emisija TV Beograd na drugom programu, Zaostavština za budućnost, “Slobodan Slovinić”, autora Milivoja          Begenišića.
1996. Emitovana emisija TV Crne Gore na trećem kanalu “U ateljeu kod Slobodana Slovinića”, autora Vesne Majher.
1996. Emitovana emisija Radio Beograda “Gost drugog programa slikar Slobodan Slovinić”, autora publiciste Miloša Jevtića.
1996. Objavljena knjiga istoričara umjetnosti Ratke Ćetković "Likovni život" kritike, prikazi, članci, (Slobodan Slovinić)
1997. Objavljena knjiga autora Budislava Kralja i Novaka Vukčevića."Ko je ko u kulturi Crne Gore", (S. Slovinić).
1997. Objavljena knjiga “Pariski zapisi” (50 literarnih i 50 likovnih zapisa), knjigom autor Slobodan Slovinić obilježava 35 godina svog          stvaralačkog rada.
1997. Snimljen kratkometražni eksperimentalni film "Meditationes Parisiorum", po crtežima Slobodana Slovinića iz ciklusa "Pariski          zapisi", autora Siniše Jelušića, produkcija "Fiks-Fokus" Beograd. Film premjerno predstavljen u Francuskom kulturnom centru u          Beogradu. Potom prikazan na 45. Festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu.
1997. Organizovana promocija knjige "Pariski zapisi" i samostalna izložba crteža iz istoimenog ciklusa, u sklopu proslave 25 godina          "Primorskih novina", Budva, kongresna dvorana, hotel "Avala". Kotor, galerija "Stari grad". Igalo, galerija Mediteranskog          zdravstvenog centra i galerija "Katurić". Petrovac, galerija "Marko K. Gregović".
1997. Objavljena knjiga istoričara umjetnosti Olge Perović "Ogledi i kritike", (Slobodan Slovinić).
1998. Izabran za direktora JU Muzeju galerija i biblioteka, Budva.
1998. Emitovana emisija TV Novi Sad "Djetinjstva" (S. Slovinić), autora Zorana Slavića.
1998. Objavljena knjiga istoričara umjetnosti Olge Perović "Likovna hronika", (S. Slovinić).
1998. Objavljena knjiga, slikara Nikole Vujoševića "Sa likovnih obzorja", (S. Slovinić).
1998. Organizovano multimedijalno predstavljanje Slobodana Slovinića, promocija knjige "Pariski zapisi", samostalna izložba crteža iz          istoimenog ciklusa i prikazivanje filma "Meditationes Parisiorum" autora Siniše Jelušića, Novi Sad, galerija SULUV-a.
1998. Napustio mjesto direktora JU Muzeji galerija i biblioteka, Budva.
1999. Primljen za savjetnika za kulturu predsjednika opštine Budva.
1999. Izabran za odgovornog urednika (likovnog oblikovanja i dizajna) i pisanje odrednica iz umjetnosti, Enciklopedije Crne Gore,          (Izdavač: CANU).
1999. Objavljena knjiga prof dr Siniše Jelušića "Tekst i intertekst", (S. Slovinić).
1999. Objavljena knjiga autora dr Miroslava Luketića i Velibora Zolaka, "Ko je ko u Crnoj Gori", (S. Slovinić), drugo dopunjeno          izdanje.
1999. Nakon višegodišnjeg bavljenja likovnim zapisima i otvaranja umjetničkih izložbi, kontinuirano otpočeo da objavljuje likovnu          kritiku u crnogorskom dnevniku "Vijesti" i časopisu "Likovni život" (Zemun).
2000. Otpočeo sa radom na likovnom projektu "Mit o Budvi", (Kadmo i Harmonija, mitski osnivači grada Budve.
2000. Objavljena knjiga Milana M. Marovića "Prostor/Vrijeme/Trajanje" (S. Slovinić).
2000. Objavljena knjiga Stanka Papovića "Santa Marija – izazov umijetnika" (S. Slovinić).
2001. Objavljena knjiga Vesne Majher "U ateljeu" (Slobodan Slovinić).
2001. Jesenji salon, izložbeni paviljon Otoj, Pariz, crnogorska selekcija, osamnaest umjetnika, komesar Slobodan Slovinić.
2001. Objavljen "Leksikon crnogorskih umijetnika" 1946-2001, autori: Dragan Radovanović, Ljiljana Zeković, Nataša Nikčević,          izdavač ULUCG, (S. Slovinić).
2001. Izabran za člana Savijeta Ministarstva zaštite čovjekove sredine i uređenja prostora Vlade Republike Crne Gore.
2002. Objavljena knjiga novinara i publiciste Ranka Pavićevića, "Slikari govore" (S.Slovinić)
2003. Objavljena knjiga "Ko je ko u Crnoj Gori", treće izdanje, autori V. Zolak, M. Luketić. (S. Slovinić).
2004. Objavljena knjiga "Ko je ko u kulturi Crne Gore", autori B. Kralj, N. Vukčević, (S. Slovinić).
2004. Izabran za člana Umjetničkog savjeta i Art menadžera "Montenegro Stars Art Gallery"
2005. ULUCG, objavio "Leksikon crnogorskih umjetnika 1946-2001", istoričara umjetnosti Dragana Radovanovića, Ljiljane Zeković i          Nataše Nikčević.
2005. Objavljena knjiga "Vrhovi savremene crnogorske umjetnosti", istoričara umjetnosti Ognjena Radulovića.
2005. Izabran za predavača na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, za predmete: Enterijer III (javni objekti), Ornament i dekor, i          Slobodno crtanje.
2006. Član Odbora za likovne umjetnosti, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 1978.
2007. Konsultant za likovnu umjetnost za knjigu "Ko je Ko u Crnoj Gori, autori projekta Dr Miroslav Luketić i Velibor Zolak.
2007. Objavljena knjiga "Crna Gora u Parizu" – "Razgovori i susreti sa umjetnicima", publiciste Branke Bogavac Le Cont.
2007. Savjetnik je za kulturu predsjednika opštine Budva od 1999.
2007. Časopis "Porodični magazin", (Slobodan Slovinić), novinarke Radmila Uskoković Ivanović.
2008. Emitovana emisija TVCG: "U ogledalu" (Slobodan Slovinić), autorke Jovanke Kovačević Đuranović
2008. Emitovana emisija TVCG: Obrazovni program: "Likovna umjetnost Crne Gore" (Slobodan Slovinić), autorke Mirsade          Sredanović.
2008. Objavljena knjiga "Individualne likovne poetike" (S. Slovinic), istoričarke umjetnosti Ljiljane Zekovic.
2010. Odlukom Vlade Crne Gore, dobio status istaknutog kulturnog stvaraoca.

BIOGRAFIJA
Skraćena sa osvrtom na unutrašnju arhitekturu i oblast primijenjene umjetnosti.

Slobodan BOBO SLOVINIĆ rođen 28.03.1943.godine u Budvi. Završio gimnaziju u Podgorici 1961.godine. Diplomirao na Akedemiji za primjenjene umjetnosti, odsjek unutrašnje arhitekture, u klasi prof Đorđija Krekića, 1966. godine u Beogradu. Godine 1967. zapošljava se u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje, vodi biro za enterijer i dizajn. Godine 1987. izabran za generalnog direktor Zavoda. Napušta Zavod 1988.godine, a 1989. stiče status samostalnog likovnog umjetnika. Godine 1998. izabran za VD direktora JU Muzeji galerija i biblioteka Budva. Godine 1999. izabran za savjetnika za kulturu predsjednika opštine Budva. Od 2005, predavač na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici na predmetima: Enterijer III, Ornament i Dekor i Slobodno crtanje.

Nakon završetka studija, vratio se u Crnu Goru, i otpočeo pionirski rad na profesionalnom uređenju enterijera i dizajnu. Za period od preko 25. godina kreirao je više od 400 projekata za unutrašnje uređenje prostora, od kojih su gotovo svi realizovani, uglavnom u Crnoj Gori, u SSSR-u i Iraku. To su: banke, pošte, bolnice, domovi zdravlja, muzeji, hoteli, restorani, taverne, kafane, poskastičarnice, kafići, prodavnice, butici, administrativni objekti, sale, kancelarije, kabineti, stanovi i drugo. Uradio je više projekata za sajamske i druge izložbe, više projekata opreme i namještaja, u savremenom i klasičnom stilu. Uradio je više projekata adaptacija, rekonstrukcija i uređenja enterijera u starim i zaštićenim objektima stilske arhitekture. Vodio radni tim za snimanje postojećeg stanja i izradu projekta preseljenja Pivskog manastira. Uradio je više projekata i konkursnih radova za spomenike, uređenje prostora, kreirajući reljefe, mozajke i vitraže. Uradio više projekata i rješenja grafičkog dizajna za knjige, kataloge, monografije, prospekte, plakate, memorandume, zaštitne znake i drugo. U mnogim časopisima objavljivao crteže, vinjete, ilustracije, rješavao naslovne strane i drugo.

Za svoj stvaralački i kreativni rad, dobio je više značajnih nagrada i priznanja među kojima: 1974. Druga nagrada za Spomenik palim borcima NOR-a Zete, Titograd; 1977. Nagrada “Oslobođenja Titograda”; 1978. Prva nagrada za plakat, VII Kongres SKCG, Titograd; 1986. Prva nagrada za plakat, IX Kongres SKCG, Titograd; 1986. Treća nagrada za plakat, IX Kongres SSOCG, Titograd; 1990. “Trinaestojulska nagrada”, Skupštine Republike Crne Gore, Titograd; 1990. “Novembarska nagrada” Skupštine opštine Budva.

Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1968. godine, a bio je predsjednik Udruženja u periodu 1985-1986. Član je Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti Crne Gore od 1968. godine i od tog perioda izlagao je na svim grupnim izložbama Udruženja, a bio je predsjednik ULUPUCG 1980/1981. godine. Pored enterijera i grafičkog dizajna, bavi se intenzivno slikarstvom, grafikom i publicistikom. Bibliografija Slobodana Slovinića iz oblasti umjetnosti i unutrašnje arhitekture, broji više od 400 jedinica. Stalno živi i stvara u Podgorici, a povremeno i u Budvi.


OBLAST UNUTRAŠNJE ARHITEKTURE

Navedeni bitniji projekti i planovi u peridu 1966-2005

Riblji restoran, (Lazaret), Petrovac. Adaptacija, enterijer i oprema, idejni projekat. (1966).
Poslastičarnica, Budva. Adaptacija i enterijer, idejni projekat. (1967).
Salon i mala sala uz kabinet br 24, Narodna skupština SRCG, Titograd. Projekat enterijera i oprema, realizovano. (1967).
Tipska oprema za hotelske sobe, fabrika namještaja "Marko Radović", Titograd. Projekat dizajna, realizovano. (1967).
Reklamni panoi, "Montenegroturist" Budva. Projekat dizajna, realizovano. (1967).
Poslovnica "Jugoslovenske investicione banke" Beograd, Budva. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.   (1967).
Međunarodni projekat "Južni jadran" pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Generalni planovi: Budva, Ulcinj, Bar, Boka Kotorska.   Detaljni planovi: Budva, Buljarica, Jaz, Igalo, Velika plaža. Šef dizajnerskog tima. (1967).
Pivski manastir, aritektonsko snimanje na licu mjesta i izrada kompletne dokumentacije za preseljenje na novu lokaciju (Sinjac). Šef   stručnog tima i odgovorni projektant, realizovano. (1968).
Salon mesnih proizvoda beogradske klanice, Petrovac. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1969).
Moderna galerija i arheološka zbirka, Budva. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1969).
Poslovnica Jugoslovenske investicione banke Beograd, filijala Budva. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano.    (1970).
Foto atelje "Šuljak", Budva. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1970).
Motel "Veletrgovine", Kolašin. Enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1971).
Filijala Jugoslovenske investicione banke Beograd, Podgorica. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1971).
Poslovnica Jugoslovenske investicione banke Beograd, Ulcinj. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1971).
Muzej Marka Miljanova, Medun, Titograd. Enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1971).
Institut za rehabilitaciju, Igalo. Jugoslovenski pozivni kokurs, za tipsko, enterijersko rješenje bolesničkih jedinica i opreme, odgovorni   projektant, nije realizovano. (1971).
Urbanističko-arhitektonsko rješenje trga "Ivana Milutinovića", Titograd. Republički pozivni konkurs, član tima (M.Vukotić,    V.Djurović,   S.Slovinić), prva nagrada. (1971).
Aperitiv bar, hotel "Park", Budva. Enterijer, odgovorni projektant, nije realizovano. (1971).
Turistička agencija "Inturs", Titograd. Enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1971).
Poslovnica "Jugobanke" Podgorica, Cetinje. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, nije realizovano. (1971).
Istorijski muzej Crne Gore, Vladin dom, Cetinje. Enterijer, idejno rješenje, odgovorni projektant, nije realizovano. (1971).
Robna kuća "Beograd", u Ivangradu. Enterijer, odgovorni projektant, nije realizovano. (1972).
Robna kuća "Beograd", u Bijelom polju. Enterijer, odgovorni projektant, nije realizovano. (1972).
Poslovna zgrada "Jugobanke", Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1972).
Spomenik palim borcima Zete, Golubovci, Titograd. Republički javni konkurs, treća nagrada. (1972).
Riblji restoran "Franičević", Petrovac. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1972).
Studentski dom I, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1973).
Studentski restoran, Titograd, Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1973).
Trgovački centar Žitoprometa, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, nije realizovano. (1973).
Dječiji vrtić, Nikšić. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1973).
Šalter sala PTT, Titograd. Idejni projekat enterijera, ogovorni projektant. (1973).
Sala Doma kulture, Kolašin. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1973).
Poslovnica "Jugobanke", Nikšić. Idejni projekat emterijera, odgovorni projektant. (1973).
Gradska kafana, Riblji restoran, Ekspres restoran, Kafe "3", "Industrijaimport", Titograd. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant,    realizovano. (1973).
Atelje Rista Stijovića, Titograd. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1973).
Poslovnica "Jugoslovenske investicione banke", Kolašin. Idejni projekat adaptacije i enterijera, odgovorni projektant. (1973).
Kliničko bolnički centar, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1974).
Agencija "Montenegroturista", Titograd. Idejni projekat enterijera, odgovorni projektant. (1974).
Osnovna škola, Budva. Idejni projekat enterijera i oprema, odgovorni projektant. (1974).
Istorijski muzej Crne Gore, Vladin dom, Cetinje. Idejni projekat enterijera, odgovorni projektant. (1974).
Spomenik palim borcima Lješanske nahije, Barutana. Republički javni konkurs, otkupna nagrada. (1975).
Poslovnica "Beogradske banke", Mojkovac. Idejni projekat enterijera, odgovorni projektant. (1975).
Poslovnica "Beogradske banke", Nikšić. Idejni projekat enterijera, odgovorni projektant. (1975).
Istorijski muzej Crne Gore, Vladin dom, podkrovlje, administrativni dio, Cetinje. Enterijer i oprema, odgovorni projektant,    realizovano.   (1975).
Istorijski muzej Crne Gore, Vladin dom, podrum, depo, konzervatorske radionice, Cetinje. Enterijer i oprema, odgovorni projektant,    realizovano. (1975).
Istorijski muzej Crne Gore, Vladin dom, velika svečana sala, Cetinje. Stilski enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.    (1975).
Turistička agencija "Intursa", Titograd. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1976).
Turistička agencija "Intursa", Beograd. Enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1976).
Rusko poslanstvo, reprezentativni objekat SRCG, Cetinje. Programsko rješenje, stilski enterijer i oprema, odgovorni projektant, nije    realizovano. (1976).
Spomen obilježje palim borcima Pive, Pivski manastir. Spomenik, odgovorni projektant, realizovano. (1976).
Salon boja i lakova, "Industrijaimport", Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1976).
Frizerski salon, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektan, realizovano. (1976).
Kabinet predsjednika predsjedništva SRCG, Izvršno vijeće SRCG, Titograd. Stilski enterijer i oprema, odgovorni projektant,    realizovano.   (1976).
Istorijski muzej Crne Gore, Vladin dom, prizemlje, Cetinje. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, nije realizovano. (1976).
Biblioteka "Djurđe Crnojević", Cetinje. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1976).
Hotel "Plavsko jezero", stari objekat, Plav. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1977).
Hotel "Plavsko jezero", novi objekat, Plav. Enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1977).
Gradska kafana, Cetinje. Adaptacija i enterijer, odgovorni projektant, realizovano. (1977).
Studentski dom II, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1977).
Salon knjiga, Republičkog zavoda za školstvo, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1977).
Predsjedništvo SRCG, kabineti, sale, Titograd. Program i idejno rješenje enterijera i stilske opreme, odgovorni projektant, nije    realizovano. (1977).
Vila "Gorica", Titograd. Program i idejno rješenje enterijera i stilske opreme, odgovorni projektant, nije realizovano. (1977).
Samački hotel, željezare "Boris Kidrič", Nikšić. Idejni projekat enterijera, odgovorni projektant. (1977).
Poslovna zgrada SDK, šalter sale, kancelarije, sale, arhiva, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1978).
Hotel "Nasirija", Irak. Stilski enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1978).
Hotel "Divanija", Irak. Stilski enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1978).
Hotel "Amara", Irak. Stilski enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1978).
Službeni apartman predsjednika predsjedništva SRCG, Titograd. Adaptacija, stilski enterijer i oprema, odgovorni projektant,    realizovano.   (1978).
Salon tekstila, Cetinje. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1978).
Muzej grada, atelje "Rista Stijovića", Titograd. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1978).
Opštinski sud, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1979).
Zetski dom, Kraljevsko pozorište, Cetinje. Stilski enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1985).
Englesko Poslanstvo, Galerija "13 Novembar", Cetinje. Adaptacija i stilski enterijer, odgovorni projektant, nije realizovano. (1985).
Vojni stan, Sportsko-rekreativni centar, Cetinje. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1985).
Bolnica "Danilo I", Geriatriski stacionar, Cetinje. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1985).
Bolnica "Danilo I", Bolnički muzej, Cetinje. Enterijer, idejni projekat, odgovorni projektant. (1985).
Poslastičarnica, park "13 juli", Cetinje. Enterijer, idejni projekat, odgovorni projektant. (1985).
Gradski muzej, Danilovgrad. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1985).
Galerija "Jovan Zonjić", Ivangrad. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, nije realizovano. (1985).
Objekat "Crvene komune", kulturni centar, Petrovac. Rekonstrukcija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1985).
Agencije "Montenegroekspresa", Budva, Kotor, Tivat, Ulcinj. Adaptacija, tipizirani enterijer i oprema, odgovorni projektant,    realizovano.   (1985).
Muzej "Marka Miljanova", Medun. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1986).
Poslovna zgrada remontnog zavoda "Sava Kovačević", Tivat. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.    (1986).
Kafe-restoran, "Industrijamporta", blok 5, Titograd. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1986).
Polimski muzej, Ivangrad. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1986).
Polimski arhiv, Ivangrad. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, nije realizovano. (1986).
Spomen kuća "Gavra Vukovića", Ivangrad. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano. (1986).
Ljetnjikovac "Buća Luković", galerija i muzej, Tivat. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Poslovnice "Jugobanke", Budva, Berane, Herceg Novi, Kotor. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Gradska kafana, restoran "Fialka", Moskva. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Specijano hotelsko odmaralište Vlade SSSR, Zvenjigorod. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Restoran-podmornica, Vlade SSSR, Moskva. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Poslovnica SDK, poslovni centar "Kruševac", Podgorica. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Moderna galerija, (škola "Branko Božović"), Podgorica. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Manastirska riznica, Cetinjski manastir, Cetinje. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Kompleks "Citadela", (ljetnja pozornica, muzej, galerija, atelje restoran, kafe-bar), Budva. Rekonstrukcija, adaptacija, enterijer i    oprema,   odgovorni projektant, realizovano.
Kula "Balšića", stari grad Ulcinj. Rekonstrukcija, adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Etnografski muzej, Budva. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Dispečerski centar Podgorica, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Kafe-bar "Elgreko", Budva. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Konoba "Delića", Budva. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, realizovano.
Apoteka-drogerija "Antonioli", Budva. Idejni projekat enterijera i opreme, odgovorni projektant.
Recepcija hotela "Sv Stefan", Sv Stefan. Enterijer i oprema, odgovorni projektant, nije realizovano.
Kuća "Čekerdekovića", rezidencija SO Budve, Budva. Adaptacija, enterijer i oprema, odgovorni projektant, nije realizovano.

SAMOSTALNE IZLOŽBE
Navedene integralno samostalne izložbe

1965. TITOGRAD - Moderna galerija.
1968. TITOGRAD - Kafana “Kasina”.
1968. SVETI STEFAN - Izložbena dvorana.
1970. HERCEG-NOVI - Galerija “Josip Bepo Benković”.
1972. TITOGRAD - Moderna galerija.
1973. BUDVA - Galerija “Santa Marija”.
1977. TITOGRAD - Umjetnički paviljon.
1977. BUDVA - Moderna galerija.
1981. BEOGRAD - Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta.
1982. TITOGRAD - Moderna galerija.
1984. PARIZ - Galerija Jugoslovenskog kulturnog centra.
1984. KOTOR - Galerija centra za kulturu.
1984. BUDVA - Galerija-atelje umjetnika.
1984. HERCEG-NOVI - Galerija “Josip Bepo Benković”.
1985. ZAGREB - Galerija Doma JNA.
1986. TITOGRAD - Galerija Doma omladine “Budo Tomović”.
1986. PETROVAC - Galerija Spomen doma “Crvena komuna”.
1988. POŽAREVAC - Mala grafička galerija.
1989. TOPOLA - Galerija na Oplencu.
1989. ARANDJELOVAC - Mala galerija.
1989. KRAGUJEVAC - Mali likovni salon.
1990. BUDVA - Galerija “Santa Marija”.
1990. BUDVA - Atelje-galerija “Slovinić”.
1993. BUDVA - Moderna galerija.
1993. CETINJE - Umjetnički muzej Crne Gore, “Plavi dvorac”.
1993. PODGORICA - Galerija Nesvrstanih zemalja.
1994. BEOGRAD - Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1994. BUDVA - Galerija “SMIT”.
1994. PODGORICA - Moderna galerija.
1995. BUDVA - Atelje-galerija “Slovinić”.
1995. PARIZ - Galerija Jugoslovenskog kulturnog centra.
1995. PRIJEPOLJE - Galerija doma revolucije.
1996. NOVI SAD - Galerija Kulturnog centra “Radivoj Ćirpanov”.
1997. BUDVA – Kongresna dvorana, Grand hotel "Avala".
1997. KOTOR – Galerija "Stari grad".
1997. IGALO – Mediteranski zdravstveni centar, Galerija "Katurić".
1997. PETROVAC – Galerija "Marko K. Gregović"
1998. NOVI SAD – Galerija SLUV-a
1999. SVETI STEFAN – Galerija "Art"
1999. PODGORICA – "AL" Galerija
2000. BUDVA – Koncept-projekat "Rekvijem za Školj"
2002. HERCEG NOVI – Galerija "Špinaker"
2002. PETROVAC – Galerija "Marko Gregović"
2002. KOTOR – Dom kulture Dobrota

KOLEKTIVNE I GRUPNE IZLOŽBE
Navedene važnije kolektivne i grupne izložbe

1961. TITIGRAD, Izložba grupe, Umjetnički paviljon.
1969. BEOGRAD, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Galerija Doma omladine
1970. TUNIS, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Galerija “Ibn Khaldoun”.
1970. RABAT, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Narodna galerija “Bab Rouah”.
1970. KAZABLANKA, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Izložbena galerija.
1970. ALŽIR, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Izložbena galerija.
1970. MALIN, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Galerija “Anton Spinoi”.
1970. BEOGRAD, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Muzej savremene umjetnosti.
1972. RIM, Svremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena palata.
1972. BARI, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena dvorana.
1972. ERIVAN, Postavka Moderne galerije Titograd, Izložbena galerija.
1973. HASELT, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena dvorana.
1973. ŠARLRO, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena sala.
1973. TURNE, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena galerija.
1973. PARIZ, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Galerija Cite International des Arts.
1973. ZAGREB. Savremena crnogorska likovna umjetnost, Umjetnički paviljon.
1974. CETINJE, 8. Likovni salon “13 Novembar”, Plavi dvorac.
1975. CETINJE, Umjetnici Jugoslavije Njegošu, Biljarda.
1975. SARAJEVO, Savremena jugoslovenska umjetnost, Savezna izložba, Galerija “Colegium artisticum”.
1976. PRIŠTINA, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena dvorana.
1976. SKOPLJE, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Muzej savremene umjetnosti.
1976. TITOGRAD, Jubilarna izložba ULUCG, Umjetnički paviljon.
1976. BEOGRAD, Titogradski slikari i vajari, galerija Kulturnog centra.
1977. KOPENHAGEN, Crnogorska likovna umjetnost, Katedrala Stroget.
1977. SKIVE, Crnogorska likovna umjetnost, Gradski muzej.
1977. BEOGRAD, Peti Beogradski trijenale jugoslovenske likovne umjetnosti, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1978. ČAČAK, 10. Memorijal Nadežda Petrović, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”.
1979. KLUŽ, Vidovi savremenog slikarstva i grafike u Jugoslaviji. Dani jugoslovenske kulture u Rumuniji, Umjetnički muzej “Cluj          Napoca”.
1979. NOVI SAD, Vidovi savremenog slikarstva i grafike u Jugoslaviji, Galerija Matice srpske.
1979. KAN SUR MER, XI Festival slikarstva, Dvorac muzej “Haut de Cagnes”.
1979. BEOGRAD, Jugoslovenski slikarski trenutak. Povodom dana međunarodnog monetarnog fonda, Sava centar.
1980. HERCEG-NOVI, 13. Zimski likoni salon, Hotel “Tamaris”.
1980. ŠTUDGART, Izložba ULUCG, Gradska vijećnica.
1980. HAMBURG, Izložba ULUCG, Hamburška kuća kulture.
1980. MANHAJM, Izložba ULUCG, Galerija Akademije.
1980. OSLO, Izložba ULUCG, Nacionalni muzej savremene umjetnosti, “Munkov muzej”.
1980. AUTI, Izložba ULUCG, Umjetnička galerija.
1981. MOSKVA, Umjetnost na tlu Crne Gore od praistorije do danas, Državni istorijski muzej, Crveni trg.
1982. POREČ, XXII Anale, Ekspresionistička figuracija, Istarska sabornica.
1983. BRESEY, 8. Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1983. PARIZ, Societe nationale des Beaux-Arts 1983, Grand palais.
1983. PARIZ, Salon grands et jeunes d’aujourd’hui 1983, Grand palais.
1983. TITOGRAD, Kritičari su izabrali, Moderna galerija.
1984. BEOGRAD, Cetinje i likovna umjetnost, Izložbeni paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1984. ČAČAK, 13. Memorijal Nadežda Petrović, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”.
1984. CETINJE, 18. izložba Likovnog salona “13 Novembar”, Vladin dom.
1985. BEOGRAD, Zlatno pero Beograda ’84, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1985. PARIZ, Societe nationale des Beaux-Arts 1984, Grand palais.
1985. PARIZ, Umjetnici i njihova publika, Izložbeni salon, Pariz 15.
1985. BRESEY, 10. Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1985. KOŠICE, Dani prijateljstva i kulture Titograda, Izložbena sala.
1985. BEOGRAD, 27. Zlatno pero Beograda ’85, Beogradski sajam.
1986. SARAJEVO, Dani Budve, Likovni umjetnici Budve, Galerija RU “Djuro Djaković”.
1986. BUDVA, Prva zajednička izložba budvanskih umjetnika, (A.Bocarić, Š.Bocarić, M.Gregović, S.Luketić, J.Ivanović, S.Slovinić),          Moderna galerija.
1986. TUZLA, 8. Savezna izložba. Četrdeset godina Saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije 1946-1986, Galerija          jugoslovenskog portreta Tuzla.
1986. DUBROVNIK, 8. Savezna izložba. Četrdeset godina udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije 1946-1986, Umjetnička galerija.
1986. CETINJE, Jubilarna izložba ULUCG 1946-1986, Vladi dom.
1986. ARANDJELOVAC, “Osam puta šest”, Izložbeni paviljon “Knjaz Miloš”.
1986. PARIZ, Salon D’Automne, Grand palais.
1987. BEOGRAD, 160. Dijela iz Umjetničkog muzeja Crne Gore, Narodni muzej.
1987. BEOGRAD, Likovni umjetnici Budve, Muzej prmenjene umetnosti.
1987. PARIZ, Izložba slika i skulptura, Galerija “Agartha”.
1987. SARAJEVO, Likovni umjetnici Bentbaši, Galerija RU “Djuro Djaković”.
1987. BRESEY, XII Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1987. PARIZ, Societe nationale des Beaux-Arts, Bienale 1987, Grand palais.
1987. CETINJE, Cetinjski salon jugoslovenske likovne umjetnosti “13 Novembar”, Vladin dom.
1988. PARIZ, Societe des artistes francais, Salon 1988, Grand palais.
1988. BRECEY, XIII Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1988. MAIRE DE MANTES LA JOLIE, XXVIII Salon D’Art, Hotel de ville.
1989. BRECEY, XIV Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1989. PARIZ, Figuration critique 1989, Gran pale.
1989. PARIZ, Societe nationale des Beaux-Arts, Bienale 1989, Grand palais.
1989. POŽAREVAC, IV Bijenale jugoslovenske slikarske fantastike, “U svijetlost Milene”, Galerija “Milena Pavlović-Barili”.
1989. PIZA, Figuration critique 1989, Palazzo Lanfranchi, Comune di Pisa.
1989. HERCEG-NOVI, Savremena jugoslovenska umjetnost. Iz kolekcije Toma Katurića, Galerija “Josip Bepo Benković”.
1989. NIŠ, IV Bienale U svetlosti Milene, Mileninim tragom, Galerija savremene umjetnosti.
1990. VAŠINGTON, Figuralno slikarstvo francuskih individualaca, Umjetnost avanture, Galerija Međunarodnog monetarnog fonda.
1990. KARLOVAC, Izložba likovne radionice crteža “KK10”, Galerija ZILIK.
1990. TROYES-EN-CHAMPAGNE, Slike XIX vijeka, moderna i savremena umjetnost, Hotel des ventes.
1990. PARIZ, Internacionalna izložba slika i aukcija, Drouot Rishelieu, sala 14.
1990. ZAGREB, Izložba Likovne radionice crteža Karlovačke industrije mlijeka “KK10”, Kongresni centar, Zagrebački velesajam.
1991. BEOGRAD, Slikarska kolonija u Lipovcu-Topola, Francuski kulturni centar.
1991. BEOGRAD, Izložba crteža 8x3 Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1991. BUDVA, Budvanski dom, slike i skulpture, Moderna galerija.
1991. ZAGREB, 13. Zagrebačka izložba jugoslovenskog crteža, Kabinet grafike JAZU.
1991. HONFLEUR, Ruska umjetnost i zemlje istoka, Hotel des vents.
1991. VAŠINGTON, Figuration critique 90, Izložbena galerija.
1991. PARIZ, Figuration critique 91, Grand palais.
1991. KOPENHAGEN, Figuration critique 91, Run detarn, Izložbena galerija.
1992. PODGORICA, Izložba slikara dobitnika Trinaestojulske nagrade, Galerija Doma omladine “Budo Tomović”.
1992. PARIZ, Figuration critique 1992, Grand palais.
1992. BIARRITZ, Figuration critique 1992, Palais des Festivals.
1992. BUDVA, Dvadeset godina Moderne galerije Budva, Moderna galerija.
1993. SANTILLANA DEL MAR, Figuracion critica, Fundacion Santillana.
1993. PARIZ, Figuration critique 93, Grand palais.
1994. PODGORICA, Izložba slika, Galerija “Most”.
1994. BEOGRAD, Izložba Društva ULUCG Podgorica, Galerija SULUJ.
1994. KOTOR, Izložba slika galerije “Katurić”, Galerija Kulturnog centra.
1994. ZEMUN, Slikarska kolonija Lipovac, Galerija “Pinki”.
1994. PODGORICA, Promotivna izložba ULUCG-DLUPG, ART galerija.
1995. PARIZ, Izložba ULUCG, Radovi na papiru, Galerija jugoslovenskog kulturnog centra.
1995. PODGORICA, Članovi ULUCG gosti “Cite international des Arts” u Parizu, Umjetnički paviljon.
1995. BEOGRAD, Slikarska kolonija Lipovac, Galerija ULUS.
1995. BEOGRAD, Drugi Beogradski bijenale crteža i male plastike, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1995. PRIJEPOLJE, Izložba Umetničke kolonije “Mileševa 94”, Galerija Doma revolucije.
1995. KOTOR, Izložba slika iz fonda galerije “Katurić”, Galerija “Stari grad”.
1996. BEOGRAD, Slikarstvo prizora, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1996. IGALO, Izložbena postavka galerije “Katurić”, Galerija Mediteranskog zdravstvanog centra.
1996. BEOGRAD, Jugoslovenski umetnici za decu Jugoslavije, UNICEF aukcija, Galerija “Radionica duše”, objekat “Progres”.
1996. NOVI SAD, Slikarska kolonija NAFTAGAS 96, Galerija Matice srpske.
1996. BEJRUT, Izložba grupe, Umjetnička galerija “Artistes sans frontiere”.
1996. NOVI SAD, U sazvežđu grafike, Galerija “Pečat
1997. HERCEG NOVI, 30. Jubilarni hercegnovski zimski salon, Galerija "Josip Bepo Benković".
1997. ZRENJANIN, Izložba Slikarske kolonije NAFTAGAS 96, Savremena galerija.
1997. SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, Prodajna izložba slika i skulptura, Maison de l'Ermitage.
1997. Banja Luka, Narodni muzej Beograd, Republici Srpskoj, Umjetnička galerija Republike Srpske.
1997. PARIZ, DEFENSE, Regards du monde, Galerie La grande Arche.
1997. BUDVA, 25 godina Moderne galerije, retrospektiva 1972-1997, Moderna galerija.
1997. BEOGRAD, U čast Mila Milunovića, Crteži Crnogorskih likovnih umetnika, Galerija "Haos".
1998. HERCEG NOVI, Izložba crnogorskih likovnih umjetnika, "Dah mediterana", LSCG, Galerija hotela "Plaža".
1998. BUDVA, Izložba slika, Zbirka "Budvanske rivijere", Moderna galerija.
1998. PODGORICA, Pejzaž u crnogorskom slikarstvu, Moderna galerija.
1998. PODGORICA, Akt u crnogorskoj umjetnosti, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Galerija Centar.
1999. SINTRA, Figuratio critique, Quinta das cruzadas, Centro de Exposicoes, Arte e Multimedia. (Portugal).
1999. LJUBLJANA, Montenegro Art 2000, Galerija "Kompas".
1999. SARAJEVO, Montenegro Art 2000, galerija "Collegium Artisticum".
1999. BUDVA, Montenegro Art 2000, Moderna galerija.
1999. BEOGRAD, Izložba kolonije "Zobnatica '99", Muzej istorije Jugoslavije.
1999. SREMSKA MITROVICA, Izložba kolonije "Zobnatica '99", Muzej Srema.
1999. BUDVA, Zavičajni stvaraoci, Moderna galerija.
2000. PANČEVO, Zavicajni stvaraoci Budve, Galerija savremene umjetnosti.
2000. GORNJI MILANOVAC, Šesti međunarodni bijenale umjetnosti minijature 2000, Moderna galerija.
2001. PARIZ, Izložba stalne kolekcije Galerije Jugoslovenskog kulturnog centra, Galerija Jugoslovenskog kulturnog centra.
2001. BUDVA, "Težnja ka lijepom" (Iz budvanskih privatnih kolekcija), Moderna galerija.
2001. PARIZ, Salon d'Automne, (gost Salona crnogorska selekcija), Galerija Espace Auteuil.
2002. ŽABLJAK, Budvanski likovni umjetnici, Izložbena sala hotela "Jezera".
2002. SARAJEVO, Crnogorska umijetnost 1946-2000, (Jubilarna izložba), Colegium Artisticum.
2002. PULA, "Boje od Boke", Galerija istarskog narodnog kazališta.
2002. PRAG, Budvanski savremeni likovni umijetnici, Galerija "Petrske namjesti".
2002. PODGORICA, "Akvarel 2002", Galerija KIC "Budo Tomović".
2002. HERCEG NOVI, "Akvarel 2002", Galerija "Josip-Bepo Benković".
2002. TIVAT, "Boje od Boke", Galerija "Buća-Luković".
2002. BUDVA, III Decenije postojanja, Moderna galerija.
2003. PODGORICA, Stalna postavka (novi objekat), Moderna galerija.
2004. PARIZ, Otvoreni atelje "Dedic" (Slovinic), 15. Arondisman.
2004. PODGORICA, Vrhovi savremene crnogorske umjetnosti, Centar savremene umjetnosti Crne Gore.
2005. PODGORICA, Djela crnogorskih likovnih umjetnika, In memoriam Voju Radonjiću, Umjetnički paviljon.
2005. BEOGRAD, 10 godina Galerije "Haos", Umjetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić".
2005. PARIZ, Salon d'Automne, Parc Floral de Paris.
2005. BUDVA, Budva izazov i tradicija, Moderna galerija.
2005. PODGORICA, Crnogorski akvarel 2005, "Art" galerija.
2006. BEČ, Savremena crnogorska umjetnost, Nadbiskupski muzej.
2006. SKADAR, Art galerija "Rozafa".
2006. PODGORICA, Likovni umjetnici Crnoj Gori, Umjetnički paviljon (aukcijska izložba).
2006. TIVAT, Galerija "Ankora".
2007. PODGORICA, 100 Godina Podgoričke gimnazije, Izložba akademskih umjetnika, profesora i bivših učenika podgoričke          gimnazije, Moderna galerija.
2007. BUDVA, ART EXPO. 1. Sajam umjetnina, Jadranski sajam.
2007. BEOGRAD, "Beograd – Budva Grad teatar", Galerija "Strategie art".
2008. BUDVA, ART EXPO. 2. Sajam umjetnina, Jadranski sajam.

Izlagao na svim izložbama ULUCG, u zemlji i inostranstvu, od 1968.
Izlagao na gotovo svim salonima "13 Novembar" na Cetinju, od 1970.
Izlagao na gotovo svim Zimskim salonima, u Herceg Nvom, od 1970.
Izlagao na svim izložbama Crnogorskog crteža, u Titogradu, od 1975.
Izlagao na gotovo svim izložbama "Umjetnici svome gradu" od 1978.
Izlagao na svim tradicionalnim izložbama galerije "Katurić" od 1995.
Izlagao na svim izložbama "Podgorički likovni salon" od 1996.


NAGRADE I PRIZNANJA
Navedene integralno nagrade i priznanja

1969. Zlatna plaketa, Izložba mladih slikara kafana “?”, Beograd.
1974. Druga nagrada za Spomenik palim borcima NOR-a Zete, Titograd.
1974. Nagrada Republičkog sekretarijata za obrazovanje kulturu i nauku, VIII Likovni salon “13 Novembar”, Cetinje.
1977. Nagrada “Oslobođenja Titograda” za slikarstvo, Titograd.
1978. Prva nagrada za plakat, VII Kongres SKCG, Titograd.
1980. Prva nagrada za slikarstvo, XIII Zimski salon, Herceg Novi.
1980. Treća nagrada za crtež, Druga izložba savremenog crnogorskog crteža, Titograd.
1983. Nagrada za slikarstvo grada Breseja,VIII Internacionalni salon A.C.A.M., Bresej, Francuska.
1984. Nagrada Fonda “Moša Pijade”, XVIII Likovni salon “13 Novembar”, Cetinje.
1986. Prva nagrada za plakat, IX Kongres SKCG, Titograd.
1986. Treća nagrada za plakat, IX Kongres SSOCG, Titograd.
1987. Prva nagrada za slikarstvo, XXI Izložba cetinjskog salona jugoslovenske likovne umjetnosti “13 Novembar”, Cetinje.
1988. Počasna nagrada za slikarstvo, Internacionalni salon ’88, Saveza francuskih umjetnika, Gran pale, Pariz.
1989. Nagrada za slikarstvo “Lefranc Bourgeois”, XIV Internacionalni salon A.C.A.M., Bresej, Francuska.
1989. Otkupna nagrada za slikarstvo, 4. Bijenale “U svetlosti Milene”, Požarevac.
1990. “Trinaestojulska nagrada”, Skupštine Republike Crne Gore, za likovnu umjetnost, Titograd.
1990. “Novembarska nagrada” Skupštine opštine Budva, za likovno stvaralaštvo, Budva.
1995. “Beli anđeo”, plaketa najuspešnijem učesniku Umetničke kolonije “Mileševa” 1994, Prijepolje.
2010. Odlukom Vlade Crne Gore dobio status istaknutog kulturnog stvaraoca


KOLONIJE

1980. SRBIJA, Ečka, Zrenjanin.
1987. SRBIJA, Lipovac, Topola.
1990. HRVARSKA, Klenovica, Karlovac.
1994. SRBIJA, “Mileševa”, Prijepolje.
1995. SRBIJA, Ovčar Banja, Čačak.
1996. CRNA GORA, “Naftagas”, Bečići, Budva.
1997. SRBIJA, "Kopaonik '97", Kruševac.
1999. SRBIJA, "Zobnatica '99", Zobnatica.
2002. ČEŠKA, "Budvanski slikari", Prag.
2002. SLOVENIJA, Goriška brda, Nova Gorica.


STUDIJSKA PUTOVANJA I BORAVCI U INOSTRANSTVU

1966. GRČKA, Solun, Atina.
1974. SR NJEMAČKA, Berlin.
1979. IRAK, Bagdad.
1979. FRANCUSKA, Pariz.
1980. GRČKA, Solun, Atina.
1982. SSSR, Moskva.
1982. FRANCUSKA, Pariz.
1983. FRANCUSKA, Pariz.
1990. ŠPANIJA, Barselona.
1995. FRANCUSKA, Pariz.
1997. FRANCUSKA, Pariz.
1996. ITALIJA, Rimini. San Marino.
1999. ITALIJA, Bari.
2002. ČEŠKA, Prag.
2006. MAĐARSKA, Budimpešta
2006. AUSTRIJA, Beč.
2006. SR NJEMAČKA, Berlin.


OSTALI POSLOVI

Izlagao na svim izložbama Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti Crne Gore (ULUPUCG) od 1968-2002, (planovi,   projekti, fotografije).
Uradio više dizajn-projekata savremene i stilske opreme i namještaja, (sjedišta, stolova, stočića, komoda, pulteva, ležaja, ormara,   plakara,   lustera, lampi).
Uradio više tipiziranih dizajn-projekata za opremanje hotelskih jedinica, studentskih domova, bankarskih šalter sala).
Objavio veliki broj ilustracija u novinama i časopisima.
Grafički oblikovao i dizajnirao, veliki broj kataloga, plakata, pozivnica, prospekata, kalendara, jelovnika, knjiga, časopisa.
Uradio više likovno-grafičkih zaštitnih znakova, memoranduma i koverata.
Učestvovao na više javnih i pozivnih konkursa za likovno-grafičko oblikovanje.
Kreirao i realizovao određeni broj reljefa, mozajka i vitraža.
Bio član mnogih stručnih žirija iz oblasti arhitekture, enterijera, dizajna.
Bio član mnogih revizionih komisija iz oblasti arhitekture i enterijera.
Bio član mnogih stručnih komisija za tehnički prijem objekata.
Likovni je kritičar crnogorskog dnevnika "Vijesti" od 1999.

 

RIBLJI RESTORAN, LAZARET, PETROVAC (1966)


Pogled sa brda

Pogled sa plaže


Šema snimanja fotosa


Skica prizemlja, postojeće stanje


Skica sprata, postojeće stanje


Skica prizemlja, planirano stanje


Skica sprata, planirano stanje


Analiza elemenata


Analiza elemenata

Analiza elemenata


Skica sjedišta

 

JUGOSLOVENSKA INVESTICIONA BANKA BEOGRAD, POSLOVNICA BUDVA (1967)


Osnova, planirano stanje


Presjek, planirano stanje


Šalter sala, enterijer

Šalter sala, enterijer


Šalter sala, enterijer

Šalter sala, enterijer


Šalter sala, enterijer

 

PIVSKI MANASTIR, PROJEKAT PRESELJENJA OBJEKTA (1968)


Manastir, postojeća lokacija


Južna fasada, postojeće stanje

Istočna fasada, postojeće stanje


Presjek, izgled, postojeće stanje


Presjek, izgled, Postojeće stanje


Detalj apside, postojeće stanje


Osnova, planirano stanje


Presjek, planirano stanje


Manastir, nova lokacija