SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     
 

Ženska vokalna grupa
"HARMONIJA" BudvaParalelno sa razvojem turizma kao osnovne privredne djelatnosti, u Budvi se razvijala i kulturna djelatnost koja se ogledala kroz osnivanje i funkcionisanje velikog broja kulturno-umjetničkih društava koji su svojim radom i nastupima kulturnu i turističku ponudu podigli na znatno viši nivo.

Budva - Stari grad

U tom razvoju sazrijevalo je shvatanje da bez kvalitetne kulturne ponude nema ni kvalitetnog turizma. Pokazala se potreba da se na neki način organizovano usmjerava rad i osnivanje institucija kulture kao i kulturno umjetničkih društava kako bi se njihov rad najbolje uskladio sa razvojem turizma.

Harmonija - Herceg Novi 1985., susret klapa Boke Kotorske

Tu ulogu je imao Kulturni centar Budve koji je između ostalog formirao i KUD "Kanjoš" 1972.god. Prvobitno "Kanjoš" je funkcionisao kao folklorno društvo, ali se vrlo brzo u okviru tog društva organizuju razne sekcije. Između ostalih formiran je "Gradski hor" Budve koji se sastojao od relativno velikog broja ženskih i muških članova. Teškoće oko organizovanja proba i nastupa na određenim priredbama i u turističke svrhe, kao i neke druge okolnosti vezane za rad, uslovile su da dođe do određenih organizacionih promjena.

Gradski hor osamdesetih

Nakon kratkog vremena "Gradski hor" se transformiše i prvo se formira muška klapa a potom ženska vokalna grupa koja je osnovana 1983. godine kao vokalna grupa KUD "KANJOŠ" iz Budve, u čijem sastavu je radila sve do 1989. godine, kada se osamostalila i dobila ime "Harmonija".

Zenska i muska klapa

Oživljena legenda o mitskoj Harmoniji ženi feničanskog kralja Kadma, koji su, po toj legendi, osnovali Budvu, inspirisala je grupu da prihvati ovo ime.

Sa otvaranja Starog grada 1988.godine

Članovi ženske vokalne grupe Harmonija, prvih godina svoga rada bile su: Marija Šumić, Biserka Bogović, Ljilja Barac, Naza Benić, Vera Bradić, Danica Tomić, Vesna Milović, Ksenija Nikolić i Ranka Perunović a umjetnički rukovodilac Mirjana Pajović koja tu funkciju obavlja cijelo vrijeme postojanja grupe.

Proslava radio televizije Titograd 1989. god.

Prvih godina pretežno su na repertoaru bile primorske dalmatinske pjesme koje su inače karakteristične za klapski način pjevanja. Iz godine u godinu repertoar se povećavao, tako da danas vokalna grupa, pored karakterističnog primorskog melosa, na repertoaru ima i kompozicije starih majstora, horske arije iz popularnih opera, starogradske pjesme, izvorne narodne pjesme kao i zabavne melodije.

Otvaranje III faze "Slovenske plaže" 1989. god.

Veliki rad i upornost, pravilno odabran i stalno proširivan repertoar, dobro pripremani i osmišljeni nastupi imaju za posljedicu da Harmonija postoji treću deceniju i da postane sastavni dio kulturne ponude Budve.