SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |
 
   
   
     
 GRADSKA MUZIKA BUDVAKorišćeni materijali iz kataloga izdatog
povodom 100. godina od postojanja
Gradske muzike Budva

"12 budvanskih mladića, isto obučenih prvi put je svirajući na limenim instrumentima prošetalo gradom" - zapisao je 1908. godine budvanski hroničar Pavo Mikula. Dvije godine ranije, tačnije, septembra 1906. godine češki muzičar Karlo Vela okupio je u okviru hrvatskog, kulturnog društva "Sloga" petnestak mladića i strpljivo ih počeo učiti notama i sviranju na limenim instrumentima. Budvani su i prije te godine koja je uzeta kao godina nastanka Gradske Muzike imali priliku da se upoznaju sa čarobnim zvukom limenih instrumenata, slušajući koncerte vojnih muzika na kojima se nisu svirali samo marševi i koračnice već i valceri, operete, uvertire, polke pa čak i Verdijev "Nabuko". Početak vijeka idilično je nagovještavao mir i spokojstvo. Osnivale su se čitaonice, tamburaški i violinski zborovi, diletanslka društva sa svojim pozorišnim grupama. Neprocijenjiv je značaj i uloga "Srpske čitaonice" i Hrvatskog kulturnog društva "Sloga" u kulturnom, obrazovnom i duhovnom životu Budve krajem devetnestog i početkom dvadesetog vijeka.

Pod vodstvom kapelnika Vele Muzika je nastupala do 1914. godine kada je prekinut rad svih društava u Budvi. Muzičari Luiđi Jurić, Niko Šumić i Ante Urban prelaze da sviraju u orkestar Kraljevske Muzike Crne Gore pri Dvoru Kralja Nikole I na Cetinju, a o sudbini prvog kapelnika Karla Vele pouzdanih informacija nema. Spajanjem svih društava 1924. godine sa Sokolskim društvom Budva, Gradska Muzika obnavlja svoj rad, a za kapelnika je postavljen budvanski frizer i muzičar Anton - Toni Skutari. Plata za njegov rad u Muzici bila je predviđena budžetom budvanske Opštine. Muzika je tada brojala 17 članova i nastupala je na svim značajnim dešavanjima našeg maloj mjesta između dva rata.

Ponovo rat i ponovo prekid rada. A nakon toga treća država i treći početak 1950-te godine. Školu i probe sa starim i novim muzičarima organizuje i vodi Luiđi Jurić.


Anton Toni Skutari kapelnik
gradske muzike 1924-1941


Budva 1929

Кratko vrijeme, '54-te godine nasljeđuje ga poznati kotorski kompozitor i muzičar Tripo Tomas, a već 1955. godine sa prvim posljeratnim uniformama i novi kapelnik Ljubo Urban koji će voditi Gradsku Muziku punih 33 godine i ostaviti neizbrisiv trag u istoriji ovog društva.
Tih godina Gradska Muzika učestvuje ne samo u Budvi, već i u susjednim gradovima Boke, Beogradu, Splitu, Novom Sadu, Dubrovniku, redovno učestvuje na tradicionalnim susretima duvačkih orkestara. Broji više od 40 članova i prvi put od osnivanja u svom sastavu ima i djevojke.
Gradska muzika ispred hotela Avale - 1953.


Vjekoslav Jurić - Luiđi
Kapelnik gradske muzike


Tripo Tomas
Kompozitor
Kapelnik gradske muzike
1954-1955


Gradska muzika - 1955.